Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Align

Izdzēsiet Journal mapi, kuru varat atrast 1.) Atveriet /Library/Application Support/HansaWorld/(Attiecīgā Books vai STD Accounts mape/

Info

Library mapi varat atrast Finder aplikācijas izvēlnē Go. Tā parādās pēc Alt pogas nospiešanas.

Šajā mapē jāatrod .hdf fails

Jāuzklikšķina 2.) Atrodiet .hdf failu

3.) Uzklikšķiniet uz tā ar labo peles pogu un jāizvēlas Show Package Contents

Atvērtajā logā jāatrod un jāizdzēš Journal mape4.) Atrodiet Journal mapi un izdzēsiet to

Warning

Pirms rekomendēto darbību veikšanas pārliecinieties, ka jums pieejama datu bāzes aktuālā kopija vai datu bāzes teksta kopija!