Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Avansa norēķini ar reverso PVN

Ja avansa norēķina ierakstā  netiek grāmatots reversais PVN darījums esošajās HansaWorld versijās, tad iesakam izmantot zemāk aprakstīto risinājumu.

...