Child pages
 • Bankas palīgs - Bankas kontu piesaiste kontiem

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

 • Bankas konts - darījuma pretējās puses bankas konta nr., kas tiks salīdzināts ar FiDAViSta ieraksta konta nr.
 • Raksts (pattern) - 'maska' kāda tiks meklēta FiDAViSta ieraksta laukā 'Maks.mērķis'(ja šis lauks būs tukšs, tad meklēts tiks laukā 'Op. Nosauk.')

  Apzīmējums

  Mērķis

  A

  Jebkurš latīņu alfabēta burts

  X

  Skaitlis no 0 līdz 9

  `

  Zvaigznīte *

  *

  Jebkurš simbols

  cits simbols

  Tieši norādītais simbols

 • Op. nosauk. raksts (pattern) - līdzīgi kā "Raksts (pattern)", taču maska tiks meklēta laukā "Op.nosauk"
 • Konts - ar (Ctrl+Enter) var izvēlēties kontu, ko piesaistīt izveidotajam grāmatojumam
 • Objekti - ar (Ctrl+Enter) var izvēlēties objektu, ko piesaistīt izveidotajam grāmatojumam
 • Tips - ļauj izvēlēties vai ierakstam jātiek izveidotam kā grāmatojumam vai izmaksātajam avansam
 • Persona - ja "tipa" laukā būs izvēlēts "izm. avanss", tad avanss tiks piesaistīs šai personai no datu bāzes
 • Komentārs - komentārs, kas tiks piesaistīts izveidotajam grāmatojumam
Tip

Ja šie iestatījumi ir pareizi un Bankas palīgs vienalga neveido grāmatojumu, FiDAViSta ierakstā paziņojot "Neizdevās atpazīt pretējo pusi pēc bankas konta vai reģ.nr./pers.k.", tad jāpārbauda iestatījums Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi - jāpārliecinās, ka ir ievadīti korekti konti kolonnā Norēķinu konts

Tip

Lai izveidotos izmaksātais avanss, ir nepieciešams norādīt avansa nērēķina personu, avansa norēķina personas kontu (kuram jābūt arī norādītam personas ierakstā), kolonnā tips ar Ctrl+Enter jāizvēlas Izm. avanss

Tip

Ja nepieciešams, lai izveidojas grāmatojumi no Algu maksājumiem - kolonnā, Bankas konts ir jānorāda personas bankas konts, kurš ir norādīts arī personas ierakstā, kolonnā Raksts ir jānorāda atslēgvārds pēc kura atpazīst, ka tā ir alga, kolonnā Persona ir jānorāda persona.
Ja nepieciešams, lai grāmatojumā būtu arī personas objekts, tad tas jānorāda kolonnā Objekti.