Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Norādīt datumus un uz GB kodu.

   (warning)  Zināšanai Zināšanai:

* Noslēdzot gadu, Finanses - Atskaites -  Peļņas vai Zaudējumi par konkrēto. gadu rādīs 0,00 pa visiem pārnestajiem/noslēgtajiem ieņēmumu/izdevumu kontiem;

...

Kad gada periods ir noslēgts, HansaWorld sistēmā varam ierobežot datu izmaiņu veikšanu līdz konkrētam datumam:
Finanses - Iestatījumi - Slēgšana:
Slēgšana > ieteicams izmantot gada slēgšanai, ieliekot Slēgt grāmatojumus līdz 31.12.20XX
Brīdinājumi > ieteicams izmantot mēneša slēgšanai, ieliekot Brīdināt pirms grāmatojumu veidošanas 31.XX.20XX (šis iestatījums ļaus veidot grāmatojumus, tikai pabrīdinās, ka periods slēgts)

 (warning)  Lai (warning)   Lai konkrēts lietotājs Slēgšanu varētu mainīt (aeī atslēgt), tad viņa Personu grupā ir jāieliek Darbība - Ļaut mainīt slēgšanu.

...