Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Lai veiksmīgi uzsāktu jauno 20192020. Finanšu finanšu gadu HansaWorld sistēmā, nepieciešams nodefinēt:

...

 1. Mainās neapliekamā minimuma summa - šo nosaka VID un summas jāimportē Neapliekamā minimuma reģistrā no EDS sadaļas - Pārskati - Iesniegto Algas nodokļa grāmatiņas dati - saglabāt failā;
  Algas - Rutīnas - Imports - Neapliekamais minimums;
 2. Mainās atvieglojumi par apgādājamiem un minimālā alga, Modulis Algas > Iestatījumi > Konstantes > jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un konstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. 
  (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  (warning) Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Ja mainās PVN kodu izmantošana - Modulis Finanses - Iestatījumi - PVN kodi - jāpārskata izmantojamie PVN kodi.
 4. Ja Jūs zināt kādas specifiskas likumdošanas izmaiņas, kas skar Jūsu uzņēmuma datu ievadi un tajā ir nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv.