Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Modulis Finanses >> Iestatījumi >> Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga.
  (warning) Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo iestatījumu nav iespējams pēc tam mainīt.
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī >> Iestatījumi >> Numuru sērijas.
  Piemēram: Realizācijas >> Iestatījumi >> Numuru sērijas - Rēķini
 3. Noklusējuma numuru sērijas ((warning) ja tiek izmantotas):
  1. Modulis Sistēma >> Iestatījumi >> Numuru sērijas pēc noklusējuma;.
  2. Modulis Sistēma >> Reģistri >> Personas >> Numuru sērijas.
 4. Modulis Sistēma >> Iestatījumi >> Atskaišu periodi.
 5. Modulis Algas (Sistēma) >> Iestatījumi >> Valsts brīvdienas >> papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī.
  1. Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt.
 6. Modulis Algas >>  Iestatījumi >> Pārnestās darba dienas.
 7. Modulis Bankas palīgs > Iestatījumi > Aprakstu uzstādījumi - jāpapildina ar jaunā gada sēriju Rēķinu atpazīstamība.


Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

...