Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Mainās neapliekamā minimuma summa.
  1. Šo nosaka VID un summas jāimportē Neapliekamā minimuma reģistrā no EDS sadaļas >> Pārskati >> Iesniegto Algas nodokļa grāmatiņas dati >> saglabāt failā;
  2. Ieimportēt sistēmā varat, izmantojot Modulis Algas >> Rutīnas >> Imports >> Neapliekamais minimums.
 2. Mainās atvieglojumi par apgādājamiem un minimālā alga.
  1. Modulis Algas >> Iestatījumi >> Konstantes >> jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un konstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. 
  2. (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  3. (warning) Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Mainās nodokļu likme.
  1. Modulis Algas >> Iestatījumi >> Likmes >>  jaunā rindā ierakstam darbinieka grupu, uz kuru attiecas likmes izmaiņas, jaunā gada periodu un jauno % likmi.
  2. (warning) Vecajai likmei nodefinēt beigu periodu.
 4. Ja mainās PVN kodu izmantošana
  1. Modulis Finanses >> Iestatījumi >> PVN kodi >> jāpārskata izmantojamie PVN kodi.
 5. Ja klientu un/vai piegādātāju sarakstā ir uzņēmumi no Lielbritānijas, veidojot ierakstus no 2021.gada, pirms tam kontakta kartiņā (Realizācija/Piegādātāji > Reģistri > Kontakti) jānomaina PVN zona no ES uz Ārpus ES.

 6. Ja Jūs zināt kādas specifiskas likumdošanas izmaiņas, kas skar Jūsu uzņēmuma datu ievadi un tajā ir nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv.
 7. (warning) Sakarā ar Darba devēja ziņojuma izmaiņām, kas stājas spēkā ar 01.01.2021, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lvlai varam izrunāt veicamās izmaiņas jūsu sistēmā.