Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lai veiksmīgi uzsāktu jauno 20192020. Finanšu finanšu gadu HansaWorld sistēmā, nepieciešams nodefinēt:

...