Child pages
 • Bankas palīgs 5.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Ja Bankas palīgs >> Parametri >> cilne Maksājumu uzdevumi atzīmēts Maksājumu uzdevumu imports - Piesaistīt, ja sakrīt rēķina summa, tad importa laikā tiks meklēti neapmaksāti iekšējie rēķini, kuru lauks Pieg.rēķ.nr. jebkādā veidā ietilpst importētā faila ierakstā Maks.Mērķis. Ja importētā faila summa sakritīs ar visu šo ienākošo rēķinu summu, tad tiks izveidots maksājuma uzdevums ar ienākošajiem rēķiniem rindās.
 2. Atskaites >> Bankas kontu piesaiste kontiem grupēšana - Jauna atskaite, kura filtrē un grupē iestatījuma Bankas kontu piesaiste kontiem rindas.
 3. Iestatījumi >> BP parametri >> MU Komentārā ievietot Piegādātāja nosaukumu - iestatījums, kas maksājumu uzdevumu importā ievieto no pirmās rindas lauka Teksts vērtību Komentāra galvenē.
 4. Imports >> FiDAViSta - ieviests paziņojums, kas parādās, ja importa failā maksājuma summa valūtā nesakrīt ar summu EUR.
 5. Imports >> SEPA Salabota kļūda, kas pie vairāk kā 3 rēķiniem mēdza nekorekti veikt importu.
 6. Eksports >> Maksājumu uzdevumu eksports - ja ienākošais rēķins ir iekš maksājuma uzdevuma, tad banka jāņem no ienākošā rēķina pirmās rindas.
 7. Eksports >> Izmaksāto avansu eksports - Swedbank prasību dēļ eksportā maksājuma numura un rindas atdalītājs nomainīts no pasvītras  ( _ ) uz defisi ( - ).