Child pages
  • Funkcionalitātes skaidrojums
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bankas Palīga funkcionalitātes skaidrojums

Multivalūtu atbalsts

Bankas Palīgs spēj atpazīt maksājumus jebkurā valūtā un atbilstoši ar tiem rīkoties.

Rekomendējam izmantot Bankas palīgu tandēmā ar Valūtas kursu ielasīšanu no Latvijas Bankas mājas lapas!

Jaunu klientu vienkārša izveidošana

Ja naudas pārskaitījums saņemts no personas, kas nav klientu sarakstā, ar divu peles klikšķu palīdzību to var vienkārši ievadīt sistēmā kā jaunu klientu.  Visa bankas izrakstā pieejamā informācija tiks automātiski ievietota jaunajā klienta kartiņā.

Maksājumu uzdevumu un Avansa maksājumu eksports

Ar Bankas palīga palīdzību var eksportēt Maksājuma uzdevumus un Avansu izmaksas par noteiktu periodu, piegādātāju vai samaksas veidu. Gan Maksājuma uzdevumus, gan Izmaksātos avansus var eksportēt arī tieši no ierakstiem.

Automātisks bankas izraksta faila imports HansaWorld Enterprise

Jums tikai jāsaglabā bankas izraksta fails norādītajā vietā, visu pārējo Bankas Palīgs izdarīs pats

Inteliģenta maksājumu atpazīšana un piesaiste atbilstošajiem rēķiniem

Pēc lietotāja konfigurētajiem nosacījumiem atpazītās iemaksas tiks automātiski pārveidotas par Maksājumiem un piesaistītas atbilstošajiem rēķiniem.

Ātra un vienkārša neatpazīto maksājumu atlase un piesaiste klientu rēķiniem

Pēc bankas izraksta importa veikšanas lietotājam automātiski tiks parādīta atskaite ar neatpazītajiem maksājumiem. Uzreiz no atskaites var nokļūt bankas ierakstā un veikt nepieciešamās darbības, lai to no tā izveidotu nepieciešamo dokumentu.

Automātiska maksājumu, Maksājuma uzdevumu un priekšapmaksu maksājumu veidošana

Ja klientam nav neapmaksātu rēķinu, atkarībā no Bankas Palīga iestatījumiem, ienākušais maksājums var tikt ievadīts kā priekšapmaksa.
Ja uzņēmuma darba plūsma paredz iespēju maksājumus sākotnēji veikt bankā un tikai tad ievadīt sistēmā, Bankas Palīgs automātiski izveidos arī tos.

Automātiska Grāmatojumu veidošana bankas komisijām, nodokļu un citiem maksājumiem

Bankas komisijām, nodokļu un citiem maksājumiem automātiski tiks izveidots atsevišķi, atbilstoši grāmatojumi

Lietotājam draudzīga maksājumu atpazīšanas un Grāmatojumu veidošanas loģikas konfigurēšana

Atbildīgā persona var vienkārši veidot komisijas maksu, nodokļu maksājumu un citu līdzīgu izdevumu atpazīšanas un to  grāmatošanas iestatījumus.
Atbildīgā persona var vienkārši norādīt, pēc kādiem kritērijiem tiks veikta maksājuma atpazīšana un kāda būs to secība. Tāpat lietotājam ir iespējams definēt dažādas dokumentu numuru maskas. Lietotājs var definēt arī to, kā tiks apstrādi neatpazītie maksājumi.

  • No labels