Child pages
  • Bankas palīga apraksts
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bankas palīgs

Situācijā, kad uzņēmumu naudas plūsma vairs nav tik stabila - pieaudzis potenciālo nemaksātāju un apmaksas kavējumu skaits, par krietni nozīmīgāku darbu ir kļuvusi bankas informācijas apstrāde un ievade. Neskatoties uz apgrozījuma un darījumu skaita samazinājumu, šis darbs gan nav kļuvis vieglāks. Gluži pretēji - daļējas apmaksas, atsevišķi maksājumi par katru rēķinu un pēdējā brīža apmaksas bieži padara maksājumu apstrādi  vēl laikietilpīgāku. Nepieciešamība pēc konkurētspējas paaugstināšanas un izmaksu samazināšanas savukārt spiež strādāt efektīvāk un novirzīt visus iespējamos resursus darbiem, kas pievieno vērtību.

Lai uzņēmumiem, kas izmanto Enterprise by HansaWorld, palīdzētu tikt galā ar šiem izaicinājumiem, esam radījuši Bankas Palīgu.

Bankas Palīgs ir modulis, kura pamatā ir lietotāja konfigurējama funkcionalitāte, kas ļauj pārnest elektronisko bankas izrakstu datus tieši uz HWE. Pārnešanas procesā Bankas Palīgs bez grāmatveža līdzdalības atpazīst klientu un rēķinu identificējošu informāciju un automātiski izveido atbilstošus dokumentus - Maksājumus un Grāmatojumus.

Bankas Palīga funkcionalitāte

  • Jaunu klientu vienkārša izveidošana
  • Automātisks bankas izraksta faila imports HWE
  • Inteliģenta maksājumu atpazīšana un piesaiste atbilstošajiem rēķiniem
  • Ātra un vienkārša neatpazīto maksājumu atlase un piesaiste klientu rēķiniem
  • Automātiska maksājumu, maksājuma uzdevumu un priekšapmaksu maksājumu veidošana
  • Automātiska Grāmatojumu veidošana bankas komisijām, nodokļu  un citiem maksājumiem
  • Lietotājam vienkārša maksājumu atpazīšanas un Grāmatojumu veidošanas loģikas konfigurēšana

Ieguvumi

Ievērojami samazināts manuālā darba apjoms


Iespēja ļoti ātri apstrādāt lielus maksājumu datu apjomus


Elastīga un lietotājam draudzīga atpazīšanas parametru konfigurēšana


Gandrīz pilnībā izslēgta datu ievades un lietotāja neuzmanības kļūdu iespējamība


Atsauksmes

Zanda Bērziņa, Kamelota, valdes locekle: "Bankas izrakstu ievadīšana ir viens no nepateicīgākajiem darbiem. Tas prasa ievērojamu laika patēriņu, precizitāti un koncentrēšanos. Un pats galvenais, tas nerada nekādu pievienoto vērtību - no tā neiegūst ne uzņēmums, ne klients, ne arī darbinieks. Esmu gandarīta, ka pateicoties Bankas Palīgam varam ievērojami samazināt šim darbam veltīto laika apjomu. Tas, neapšaubāmi, palielina arī mūsu konkurētspēju."

Linda Lipse, BTSC , galvenā grāmatvede: "Tā kā grāmatvedība ir atbildīga par uzņēmumā esošās debitoru uzraudzības politikas realizāciju, mums jānodrošina, lai uzņēmumam nerodas nevajadzīgi (nepieņemami) riski. Taču svarīgi ir arī tas, lai tā dēļ necieš klientu apkalpošanas ātrums. Bankas Palīgs ievērojami palīdz šajā darbā - bez tā mūsu darba tempu saglabāšana ar esošajiem resursiem nebūtu iedomājama.

grāmatvede: "Izmantojot bankas maksājumu importu, iespējams daudz ātrāk un korektāk ievadīt ienākošos maksājumus. Tā kā, izmantojot šo funkciju, tiek atpazīts konkrētam klientam izrakstīts rēķins, ir samazināta kļūdas iespējamība. Tas pats attiecās uz konkrētā klienta rekvizītu atbilstību. Bankas izrakstu ievade ar Bankas palīgu ir 3 - 4 reizes ātrāka, nekā darot to manuāli."

Cena

Bankas palīga moduļa mēneša abonēšanas cena ir  75 EUR + PVN, ja apkalpojam jūsu Standard ERP sistēmu

  • No labels

1 Comment

  1. Te varat pievienot komentārus.