Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Apraksts par eksporta izmaiņām no Standard ERP by HansaWorld vai Standard Books uz EDS no 01.01.2021

 1. Mainās eksporta faila formāts.
  Šis punkts ir jāskatās tikai tiem, kuri nav pārliecināti par izmaiņu uzlišanu.
  Nepieciešams uzlikt izmaiņas, kuras pieejamas no versijas 8.5 2020-03-24 ar būvējumu 1255 no 22.12.2020 un jaunākās. Būvējuma datums ir redzams atskaitē:
  Modulis Datu bāzes apkalpošana - Atskaites - (Standard Books) Būvējuma atskaite - palaižot šo atskaiti ar ķeksi 'Iekļaut būvējuma datumu un laiku'.
  Ja Jūsu versijā šāda atskaite nav pieejama vai būvējuma datums ir vecāks par 22.12.2020, lūdzu, sazināties ar Burti, rakstot uz support@burti.lv

 2. Pārejas perioda deklarācija par 2020. gada decembri.
  Pārejas perioda deklarācija ir jāiesniedz tiem, kuri līdz šim Iedzīvotāju ienākumu nodokli deklarē ar mēneša nobīdi, salīdzinot ar pārskata periodu.
  Algas - Rutīnas - Eksporti - Darba devēja ziņojums:

  Formāts - atzīmējiet 'Līdz 31.12.2020'
  un
  Formulas kods - izvēlieties 'DDZ' (formulu, kura ir spēkā no 01.01.2017 līdz 31.12.2020 ar IIN par iepriekšējo mēnesi)

  un
  Formula pārejas periodam - ievietojiet kodu 'DDZ_PAR' (formulu, kura ir pārejas perioda IIN deklarēšanai par decembri Darba devēja ziņojuma tabulā Nr.4. Šo formulu varat izveidot, nokopējot esošo DDZ formulu un tajā  ievietojot tikai IIN operāciju tipu par tekošo mēnesi. Skatīt zemāk)

  Nospiediet OK un saglabājiet failu kā ierasts - nosaukums.xml


 3. Darba devēja ziņojuma deklarācija par periodu no 01.01.2021
  Algas - Rutīnas - Eksporti - Darba devēja ziņojums:

  Formāts - pēc noklusējuma būs atzīmēts 'Pēc 01.01.2021'
  un
  Formulas kods - izvēlieties jaunu eksporta formulu 'DDZ_2021' (formulu varat izveidot, nokopējot esošo formulu DDZ, izmainot tās kodu uz DDZ_2021 un IIN rindas kodu uz tekošā mēneš IIN operāciju tipu IENNOD)

  Nospiediet OK un saglabājiet failu kā ierasts - nosaukums.xml
 • No labels