Child pages
  • Izmaksāto avansu eksports (FiDAViSta)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  • Avansi - ar (Ctrl+Enter) izvēlieties vienu avansu vai norādiet periodu, atdalot ar kolu
  • Periods - ar (Ctrl+Enter) izvēlieties periodu, kurā izmaksātos avansus eksportēt
  • Persona - ja nepieciešams izeksportēt tikai vienas personas avansus, izvēlieties to no saraksta ar (Ctrl+Enter)
  • Tikai izmaksātos - atzīmējiet, ja jāeksportē tikai izmaksātie avansi
  • Tikai neeksportētos - atzīmējiet, ja jāeksportē tikai tie avansi, kuri vēl nav bijuši eksportēti


Avansi var tik eksportēti arī pa vienam- atverot attiecīgo Avansu, uzspiežot uz pogas 'FiDAViSta eksports' un izvēloties vietu, kur saglabāt izeksportēto avansu.

  • No labels