Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lai varētu plašāk izmantot Klientu klasifikācijas un Artikulu klases atskaitēs, eksportos, apkalpošanās un citās sistēmas vietās, ir iespējams izmantot tā sauktās klasifikāciju loģiskās izteiksmes.

Loģisko izteiksmju operatori

Operators

Nozīme

,

"Un": piemēram, 1,2 nozīmē 1 un 2

+

"Vai": piemēram, 1+2 nozīmē 1 vai 2

!

"Ne": piemēram, !1 nozīmē ne 1 jeb jebkas cits kā 1

( un )

Grupējošie operatori tāpat kā aritmētikā

Piemēri

Izteiksme

Nozīme

1,2

Visi ieraksti ar klasēm 1 un 2 (ieskaitot tos, kam ir 1,2 un 3)

1+2

Visi ieraksti ar klasēm 1 vai 2

!2

Visi ieraksti, izņemot tie, kam ir klase 2

1,!2

Visi ieraksti, kam ir klase 1, bet ne tie, kam ir klase (t.i., klienti ar klasēm 1 un 2 netiek atlasīti). Pievērsiet uzmanību komatam pirms izsaukuma zīmes, kas nozīmē šo "un"

!1,!2

Visi ieraksti, izņemot tos, kam ir 1, 2 vai abi

(1+2),!3

Visi ieraksti, kam ir klases 1 vai 2, bet nav 3. Iekavas šajā gadījumā, tāpat kā aritmētikā, nosaka darbības secību - no sākuma tik atlasīti visi ieraksti ar 1 vai 2 un tikai tad noņemti tie, kam ir 3

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (nzdans)

    Izteiksme ! nedarbojas atskaite "BP pārskats par rēķiniem" - moduli Realizācija.