Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lai izveidotu jaunas PVN likmes HansaWorld sistēmā:

Jauni konti

Ieteicams izveidot jaunus, atšķirīgus no citām likmēm PVN kontus 21% PVN likmēm; Modulis/Finanses/Konti/Jauns;

Iespējams arī izmantot pirms tam izveidotos un lietotos 21% PVN kodus, ja tādi ir.

Jauni PVN kodi

Jāizveido jauni PVN kodi, kuriem piesaistīti jaunizveidotie PVN konti:

21% PVN kods – Finanses/Sagatavošana/PVN kodi. Sagatavošanā izveido visus nepieciešamos jaunos PVN kodus (līdzīgi kā PVN 22%);

 1. kolonna - PVN kods – izdomāts 2 simbolu kods;
 2. kolonna – Neiesk.% - jāieraksta 21.00;
 3. kolonna – Iesk.% - jāieraksta koeficients  17.355371;

C sadaļā 6.kolonna „Apraksts” -  jāieraksta komentārs;

Pārējās kolonnās attiecīgajos laukos jāievieto jaunizveidotie PVN konti 21% likmei (skat.jau iepriekš sagatavotos PVN kodus 22% likmei);

Piemērs:


Finanses – Sagatavošanas – PVN kodi

Kur:

 • 10, 11,13 --PVN kodi 21% likmei;
 • 14 – PVN kods 22% likmei;

Aizpildītā PVN kodu kartiņa pie aizvēršanas jāsaglabā. Vecos PVN kodus nav jāizdzēš!

Saistīto iestatījumu maiņa

Jaunizveidotie PVN kodi un konti jāpiesaista Realizācijas un Piegādātāju moduļu sagatavošanās, lai pie jauna rēķina ievadīšanas šis PVN kods tiktu pielikts pēc noklusējuma:

 • Realizācija/Sagatavošanas/Kontējumu sastādīšana realizācijai /sadaļa „Realiz.”/ Vietējais PVN kods un ES PVN kods. Kā arī jānomaina Sadaļā „PVN un nod.” PVN konti, ja esat izveidojuši jaunus;
 • Piegādātāji/Sagatavošanas/Kontējumu sastādīšana piegādātājiem/ sadaļa „PVN”/ Vietējais PVN kods, PVN kods ES, kā arī PVN konti, ja esat izveidojuši jaunus;
 • Realizācija vai Piegādātāji/ Kontakti/ sadaļa „Komp.”/ Real PVN kods un Pieg.PVN kods, ja ir piesaistīti;
 • Realizācija/Artikuli/ Sadaļa „Konti” jānomaina PVN kodi un konti (ja ir);
 • Realizācija/Artikulu grupas/ Sadaļa „Konti” jānomaina PVN kodi un konti (ja ir);
 • Modulis/Piegādātāji/Sagatavošana/ PVN konti – jānomaina, ja izveidoti jauni konti precēm no ES (PVN deklarācijas pielikuma II sadaļai);
 • Modulis/ Piegādātāji/ Sagatavošana/ Ienākošo rēķinu ievadīšana – PVN% jāsamaina koeficients no  18.03278 (22%) uz 17.35537 (21%), lai ievadot jaunu Ienākošo rēķinu, automātiski no kopsummas tiktu izrēķināta PVN summa;
 • Jāizvērtē citu reģistru ieraksti (piemēram Līgumi, Piedāvājumi);
 • No labels