Child pages
 • Bankas palīgs 2.0
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Šajā nozīmīgajā versijā ir iekļauti gan daudzi kļūdu labojumi, gan daudzas esošo Bankas palīga lietotāju vēlmes. Tā kā Bankas palīgs ir salīdzinoši jauns produkts, tad uz šo versiju gaidīt nācās diezgan ilgi, taču turpmākās Bankas palīga versijas tiks izlaistas daudz biežāk, lai nodrošinātu ātrāku uzlabojumu nonākšanu līdz mūsu klientiem.

Tālāk lasāms detalizētāks jauno funkciju un izlaboto kļūdu saraksts. Ja jums rodas kādi jautājumi - komentējies šeit un mēs atbildēsim. Ja jūs interesē esošās Bankas palīga versijas uzlabošana, kas ir bez maksas uzturēšanas līguma ietvaros, vai arī Bankas palīga iegāde - sazinieties ar mums.

 • Jaunu banku atbalsts:
  • Izmainīts galvenes formāts, lai eksporta faili varētu tikt importēti Nordea bankā;
  • pievienota atpazīšana pēc Unicredit bankas operāciju tipiem - tiek veidoti attiecīgie ieraksti arī importējot no Unicredit bankas.
 • Grāmatojumu apstrāde:
  • Veidojot grāmatojumu, gadījumos, kad ir tukšs komentāra lauks(<PmtInfo>), meklēšana pēc maskas notiks op.nosauk.(<TypeName>) laukā;
  • tiek veidoti grāmatojumi ne tikai kredīta, bet arī debeta pusē;
  • pievienots atbalsts autogrāmatojumu funkcionalitātei.
 • Jauna funkcionalitāte:
  • Pievienots jauns eksports - "Izmaksāto avansu eksports" - gan bankas palīga, gan algu modulī;
  • jauns maksājumu/MU veidošanas veids - "Piesaistīt sākot ar vecāko" - ja netiek atpazīts konkrēts rēķins vai kopsumma, tad tiks secīgi apmaksāti visi neapmaksātie rēķini attiecīgajam klientam, sākot ar vecāko;
  • pievienota darbība "Izveidot maksājumu", kas atkārtoti mēģina atpazīt attiecīgo kontaktu. Šī darbība veido priekšapmaksas maksājumus arī gadījumos, ja šī iespēja ir izslēgta kopējā iestatījumā;
  • iespēja izveidot jaunu kontakta ierakstu no FiDAViSta ieraksta darbībām;
  • maksājumu uzdevumu eksportā jauns ķeksis "Eksportēt tikai neeksportētos" - pēc MU eksportēšanas, tam tiek pievienota speciāla pazīme, ka eksports jau veikts un atkārti netiks eksportēts ar ieslēgtu attiecīgo ķeksi;
  • iespēja norādīt, ko eksportēt kā komentāra informāciju maksājumu uzdevumu eksportā;
  • iespēja atkārtot ieraksta piesaisti vairākiem ierakstiem(no darbībām pārskata logā);
  • iestatījumam "Bankas palīgs - parametri" pievienots papildu ķeksis "Veidot kontaktu, ja FV ierakstā nav reģ.nr.", kas ļauj no ieraksta veidot kontaktu, pat ja nav ieimportēts reģistrācijas numurs;
  • iespēja piesaistīt FiDAViSta ierakstam jau esošu kontaktu;
  • pievienota kontakta atpazīšana arī pēc otrā bankas konta, ja neizdodas atrast pēc pirmā;
  • atskaitei "FiDAViSta statistika" pievienots lauks "Importa laiks", kurā ir iespēja izvēlēties pēdējos 10 veiktos importus;
  • pievienota maksājumu uzdevumu atpazīšana/piesaistīšana atrastajiem neapmaksātajiem rēķiniem bankas faila importa laikā;
  • maksājumu uzdevumu eksportā iespēja izvēlēties kādam datumam jāparādās eksporta failā(MU izrakstīšanas vai manuāli izvēlētam datumam);
  • iekšējas naudas pārskaitīšanas atbalsts(kad tiek pārskaitīts no kompānijas viena konta uz otru);
  • pievienota kontakta atpazīšana pēc reģistrācijas numura 1(ne tikai pēc pvn reģistrācijas numura);
  • maksājumu uzdevumu eksportam pievienots papildu atlases lauks - "Samaksas veids", kas ļaus izeksportēt maksājumu uzdevumus ar norādīto samaksas veidu;
  • attiecīgie maksājumi tiek veidoti arī valūtu nesakritības gadījumā;
  • FV ierakstam radiopoga "Maks.nav izveidots" tiek atzīmēta vairākos jaunos gadījumos, kad kādu iemeslu dēļ ierakstam nevarēja tikt izveidots saistītais ieraksts.
 • Izlabotas kļūdas:
  • FiDAViSta ieraksta statuss tiek atjaunots pēc saistītā ieraksta dzēšanas/mainīšanas;
  • avansa norēķini tiek izveidoti arī gadījumos, kad tiek maksāts ar bankas karti(nav norādīts pretējās puses konts);
  • atpazīstot klientu ierakstu veidošanas laikā, tiek meklēti tikai tie kontakti, kas ir klienti un/vai piegādātāji;
  • apstrādāts gadījums, kad konkrētu simbolu salikuma dēļ netika pilnība ieimportēts bankas fails;
  • katra maksājumu uzdevuma rinda eksporta failā tiek identificēta ar unikālu numuru eksporta failā;
  • izdzēšot FV saistīto ierakstu tiek iztīrīti lauki, kas glabā informāciju par attiecīgo saistīto ierakstu.
 • Interfeisa izmaiņas:
  • Mainīta struktūra iestatījumam "Bankas palīgs - parametri";
  • bankas palīga modulim pievienoti standarta reģistri - Kontakti, Rēķini, Maksājumi, Ienākošie rēķini, Maksājumu uzdevumi, Izmaksātie avansi;
  • FiDAViSta pārsaukts par Bankas palīgs;
  • pēc importa veikšanas tiek izvadīts paziņojums par to cik ieraksti tika atrasti failā un cik ieraksti tika ieimportēti sistēmā(jau apstrādāti ieraksti(t.i. slēgti un grāmatoti) netiek ieimportēti).
 • Tehniskās izmaiņas:
  • Pārveidota failu struktūra, lai būtu vieglāk integrēt jau esošās Enterprise instalācijās;
  • bankas palīga iestatījumi ir definējami katrai kompānijai atsevišķi;
  • pievienots atbalsts Burti enablers.
 • No labels