Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Karsto taustiņu kombinācijas

Izmantojot karstos taustiņus iespējams ietaupīt daudz laika, jo īpaši intensīva darba periodos. Zinošs karsto taustiņu lietotājs HansaWorld lietošanā praktiski nemaz neizmanto peli, tā vietā starp moduļiem, reģistriem, atskaitēm, sagatavošanām pārslēdzas ar klaviatūras palīdzību.

Karstais taustiņš

Funkcija

Ctrl+EnterIzvēlne "Ievietot speciāli"

Ctrl+O

Kompānijas izvēle

Ctrl+M

Bāzes logs

Ctrl+0

Pārslēgties starp moduļiem

Ctrl+1

Pārslēgties uz moduļa pirmo reģistru

Ctrl+2

Pārslēgties uz moduļa otro reģistru

Ctrl+3

Pārslēgties uz moduļa trešo reģistru

Ctrl+4

Pārslēgties uz moduļa ceturto reģistru

Ctrl+5

Pārslēgties uz moduļa piekto reģistru

Ctrl+6

Pārslēgties uz moduļa sesto reģistru

Ctrl+7

Pārslēgties uz moduļa septīto reģistru

Ctrl+8

Pārslēgties uz moduļa astoto reģistru

Ctrl+R

Pārslēgties uz moduļa atskaišu sarakstu

Ctrl+S

Pārslēgties uz moduļa sagatavošanu sarakstu

Ctrl+D

Pārslēgties uz moduļa dokumentu sarakstu

Ctrl+E

Pārslēgties uz moduļa eksportu sarakstu

Ctrl+FPārslēgties uz moduļa reģistru sarakstu

Ctrl+Shift+I

Pārslēgties uz moduļa importu sarakstu

Ctrl+Shift+R

Pārrēķināt atskaiti

Ctrl+Shift+E

Atvērt atskaites definīcijas logu

Ctrl+N

Jauns ieraksts

Ctrl+K

Kopēt ierakstu

Shift+EnterSaglabāt izmaiņas aktīvajā logā

Esc

Aizvērt aktīvo logu

Page Down

Nākošais ieraksts reģistrā

Page Up

Iepriekšējais ieraksts reģistrā

Ctrl+PDrukāt ierakstu vai atskaiti
Ctrl+TabPārslēgties uz nākamo atvērto logu

F2

Apskatīt aktīvajā laukā ievietoto ierakstu

F3

No ieraksta lauka atvērt atbilstošā reģistra pārskata logu

Ctrl+F9Mainīt interfeisa valodu

Šīs ir kombinācijas HansaWorld Windows versijai. Lielākā daļa MacOS X versijas kombināciju ir tādas pašas ar Cmd taustiņu Ctrl vietā

Logu stāvokļa saglabāšanas iespēja

Saglabājot logu stāvokli, tiek saglabāti arī logā atrodamo sarakstu kārtošanas uzstādījumi. Tādējādi iespējams uzstādīt to, lai, piemēram, atverot klientu sarakstu, tas ir uzreiz sakārtots pēc klienta nosaukuma, un uzreiz iespējams pēc tā arī veikt ierakstu meklēšanu.

Log saglabātās pozīcijas tiek saglabātas lokālajā datu bāzē uz lietotāja datora nevis servera

Lietotāja Darba virsma

Lai saglabātu saites uz visiem svarīgākajiem un pielietotākajiem reģistriem, atskaitēm, aprēķinātām atskaitēm u.tml. Tāpat iespējams saglabāt svarīgus failus (piemēram, pašlaik pielietoto Excel atskaišu sagataves) tieši uz HansaWorld Darba virsmas.

Šīs funkcionalitātes izmantošanai lietotājam nepieciešama pastkaste

  • No labels