Child pages
 • Bankas palīgs 2.1
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 •  Jauna funkcionalitāte:
  • jauns eksports (Piegādātāju neapmaksāto rēķinu žurnāls);
  • jauns imports (Veidot MU balstoties uz neapmaksātiem rēķiniem);
  • bankas kontu piesaiste kontiem - *(atpazīt visus) atbalsts "Bankas konts" un "Raksts" laukos;
  • informācijas ievietošanās maksājumā/grāmatojumā:
   • nosaukums no FV ieraksta tiek ievietots maksājuma komentārā;
   • maksājuma mērķis no FV ieraksta tiek ievietots maksājuma atsauksmē;
   • maksājuma mērķis no FV ieraksta tiek ievietots grāmatojuma atsauksmē;
  • iespēja meklēt pēc kl.pas. numura, ko var norādīt Aprakstu uzstādījumu sagatavošanā;
  • maksājumu uzdevumu atpazīšana importa laikā;
  • jauns lauks "Bankas palīgs - Parametros" - "Neimportēt vecākus par", kas neveidos saistītos ierakstus, ja FV ieraksta datums būs vecāks par norādīto;
  • ja FV ierakstā tiek ievietots klients, netiek meklēts pēc reģistrācijas numura un bankas konta, bet tiek skatīts ievietotais klients.
 • Izlabotās kļūdas:
  • tiek ļauts nodefinēt, lai pavadzīmes nr. tiktu atrasts arī, ja atšķiras atstarpju skaits;
  • netiek veidoti grāmatojumi bez konta, ja sagatavošanā tāds nav norādīts;
  • viena importa ietvaros neļauj izveidot divus negrāmatotus maksājumus uz vienu rēķinu;
  • maksājumu uzdevumi tiek veidoti arī, ja nav ielikts ķeksis "Veidot priekšapmaksas";
  • veidojot maksājumus par kopējo parādu, tiek ņemtas vērā rēķinu valūtas;
  • FV ieraksta statusa atjaunošana.
 • Jaunu banku atbalsts:
  • Danske Bank - iespēja pievienot BOM maksājumu uzdevumu eksportā.
 • No labels