Child pages
 • Bankas palīgs 3.1
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Jaunu banku atbalsts:
  • Maksājumu uzdevumu eksportā iespēja saīsināt komentāra lauku, lai varētu importēt Nordea bankas sistēmā - "Saīsināt komentāru (Nordea Solo)";
  • jauna radiopoga "Eksporta valsts" iestatījumā "Bankas palīgs - parametri", kas ļauj norādītā kādā formātā pēc noklusējuma tiks eksportēts fails;
  • pārveidots LITAS-ESIS eksporta faila formāts.
 • Jauna funkcionalitāte:
  • Papildu apstrāde veidojot grāmatojumus ar valūtas kursu svārstībām bāzes valūtā 2;
  • autogrāmatojumu atbalsts grāmatojumos kredīta pusē;
  • maksājumu uzdevumu eksportā tiek iekļauts lauks "Reģistrācijas nr. 1", ja "PVN reģ.nr." ir tukšs;
  • ja ierakstam, kuram jārodas importa laikā, nav izveidotas numuru sērijas, tiek izvadīts paziņojums, ka nav izveidotas numuru sērijas un ieraksts netiek izveidots;
  • jauna apkalpošana - Dzēst FV ierakstus;
  • eksportā "Darba algu saraksts uz FidaVista" komentārs tiks eksportēts laukā PmtInfo;
  • rēķinu atpazīšana pēc atsauksmes numura - jauns tips "Atsauksme" iestatījumā "Aprakstu uzstādījumi", kas meklēs rēķinu pēc atsauksmes numura, klienta un summas;
  • ja importa laikā netiek ieimportēti ieraksti, tiek ne tikai izvadīts paziņojums cik netika ieimportēti, bet arī neieimportēto ierakstu numuri;
  • jauns ķeksis "Piesaistīt, ja netiek atpazīts klients" iestatījumā "Bankas palīgs - parametri", kas meklēs rēķinu, kam izveidot maksājumu arī gadījumā, ja atrastajam rēķinam nesakritīs klienta dati ar FV ierakstu;
  • jauns ķeksis "Neveidot, ja atrasts neapmaksāts rēķins" iestatījumā "Bankas palīgs - parametri", kas neveidos maksājumu uzdevumu priekšapmaksas gadījumos, ja tiks atrasts jau apmaksāts ienākošais rēķins.
 • Izlabotas kļūdas:
  • Ja kontā norāda valūtu, grāmatojums tiek izveidots;
  • labojumi interfeisā;
  • uzlabojumi veidojot maksājumu bāzes valūtā 2;
  • importējot izmaksātos avansus, laukā "Izmaksāt" ievietot nevis šodienas datumu, bet FV ieraksta datumu;
  • maksājumu veidošana gadījumos ar atšķirīgām valūtām;
  • maksājumu uzdevuma veidošana gadījumos ar atšķirīgām valūtām.
 • Tehniskās izmaiņas:
  • Papildināta FV ieraksta UUID veidošana, lai novērstu dublikātu rašanos.
 • No labels