Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Iestatījumi PVN1

Lai veiksmīgi lietotu PVN deklarācijas pielikumu PVN1, jābūt ievadītiem sekojošiem iestatījumiem:

Finanses - Iestatījumi - Grāmatojumu ievadīšana - jābūt ieliktam ķeksim "PVN kontu rindām pievienot PVN kodu" - šis iestatījums nodrošina PVN kodu automātisku ievietošanu grāmatojumos, kas ir obligāts nosacījums, lai summas nokļūtu PVN deklarācijas 1.pielikumā;
Finanses - Iestatījumi - PVN kodi - katrai PVN likmei un veidam jābūt izveidotam atšķirīgam PVN kodam ar atšķirīgiem PVN kontiem
Reverso PVN grāmatojumu gadījumos (ES, būvniecības, koku, metāllūžņu un mobilo iekārtu piegādes) - jābūt arī atšķirīgiem PVN reversiem kontiem (D viens konts, bet K cits);
A Sadaļa:

 •    

      B Sadaļa:

Piegādātāji - Iestatījumi - PVN1 - I.daļa (Burti SIA):


 • kur:
  PVN kods - ar Ctrl+enter izvēlamies atbilstošu PVN kodu;
  Puse - ar Ctrl+Enter jānorāda PVN summas grāmatojuma puse;
  Darījuma veids  - jāieraksta ar roku;
  Min.dar.v. - Jāieraksta "V", ja konkrētā PVN koda darījumi jaapvieno V rindā;
  Komentārs - jāieraksta ar roku;
  Min.summa - Uz Ctr+Enter jāizvēlas, vai konkrētā PVN koda darījumumus ir jāietekmē atskaites specifikācijā norādītai Minimālā darījumu vērtībai periodā (patreiz 150 EUR)


 • - Valsts kartiņā jābūt ieliktai attiecīgās valsts valūtai;
  - Ir jābūt ievadītam valūtas kursam uz Ienākošā rēķina datumu;
   
 • Piegādātāji - Iestatījumi - PVN1 - III.daļa (Burti SIA):

  kur:
  PVN kods - ar Ctrl+enter izvēlamies atbilstošu PVN kodu;
  Puse - ar Ctrl+Enter jānorāda PVN summas grāmatojuma puse;
  PVN dekl.rinda  - ar Ctrl+Enter jānorāda dekl.rindas kods;
  Min.dar.v. - Jāieraksta "V", ja konkrētā PVN koda darījumi jaapvieno V rindā;
  Komentārs - jāieraksta ar roku;
  Min.summa - Uz Ctr+Enter jāizvēlas, vai konkrētā PVN koda darījumam ir jāietekmē atskaites specifikācijā norādītai Minimālā darījumu vērtībai periodā (patreiz 1430EUR)

Ja klienta kartiņā nav norādīts PVN reģ.nr, tad šīs rindas tiek pievienotas T rindai;

2. Iestatījumi PVN2

Lai veiksmīgi lietotu PVN deklarācijas pielikumu PVN2, jābūt ievadītiem sekojošiem iestatījumiem:

 • Klienta kartiņā - Kompānija -  PVN zonai - jābūt radiopogai - Iekš ES;
 • Klienta kartiņā - Valsts  - jābūt ievietotai valsts kartiņai ar pareizu kodu (tādu pat, kādu lieto EDS);
 • Finanses - Iestatījumi - PVN kodi jābūt izveidotiem kodiem bez PVN un attiecīgu nodokļu likumu B sadaļā:


  kur izmantoti nodokļu likumi G un P:3. Atskaite

Piegādātāji - Atskaites - PVN deklarācija, PVN1, PVN2 (Burti SIA):

kur:
Periods - norāda atskaites periodu;
Min.summa - ieraksta minimālo summu 1430EUR;
Rādīt - ieķeksē, kuras PVN1 vai PVN2 sadaļas nepieciešams atskaitē parādīt;

4. PVN deklarācija
PVN deklarācijas formulu jāsagatavo Modulī Finanses - Iestatījumi - Nodokļu atskaites - piemēram, PVN:
kur:
Kods - rindas koda apzīmējums (atbilst importam EDS);

Formula - jānosaka rindas formula pēc principa -
VTO(PVNkods;konts(-i);#D1;#D2;A)
OTO(Objekts;konts(-i);#D1;#D2;A) 

vai
TO(konts(-i);#D1;#D2;A)

VTO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums pa konkrētu PVN kodu;
OTO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums pa konkrētu Objektu;
TO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums;

Formulu pēdējais apzīmējums var būt:
A - apgrozījums kopā

C - kredīta apgrozījums

D - debeta apgrozījums
Komentārs - jebkāds komentārs, kurš apzīmē PVN deklarācijas rindu;

Definējot PVN deklarācijas Nodokļu atskaiti, ir ērti izmantot attiecīgo kontu apgrozījumu Finansu atskaitēs, bet nodefinētās rindas Nodokļu atskaitē PVN redzam Modulī Finanses - Atskaites - Nodokļu aprēķini - norādot periodu un Atskaiti uz Ctrl+Enter PVN - Uz Ekrāna

Piegādātāji - Iestatījumi - Uzstādījumi (Burti SIA) jāieliek laukā PVN form. prefikss "R", lai eskportētos deklarācijas rindas (citādi neeksportēsies neviena deklarācijas rinda):

5. Eksports uz EDS

Piegādātāji - Rutīnas - Eksporti - PVN deklarācija, PVN1, PVN2 (Burti SIA):

kur:
Periods - norāda atskaites periodu;
Min.summa - ieraksta minimālo summu 1430EUR;
Tālrunis - ieraksta tālruņa nr.;Nodokļu atskaite - uz Ctrl+Enter izvēlas nodokļu atskaiti PVN deklarācijai

Nodokļu atskaite - Uz Ctrl+Enter norādiet 4.punktā nodefinētās atskaites kodu (PVN)
Eksportēt - ieliek radiopogu, kuru PVN1 sadaļu nepieciešams eksportēt;
OK - saglabā failu formātā - Nosaukums.xml

 • No labels