Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

 

Parasti inventarizāciju ievadam sekojoši:

 

1.Noliktava  - Atskaites - Noliktavas atskaite norādot noliktavu - redzams sistēmas atlikums.

2. Noliktava  - Atskaites - Inventarizācijas lapa - var drukāt un ar to iet un skaitīt (vai skaitat ar noliktavas atlikumu, pēc izvēles);

3. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas ieraksti - OK (ar šo apkalpošanu tiks izveidoti noliktavas ieraksti reģistrā Inventarizācija pēc tiem datiem, kādi atlikumi ir sistēmā, tad tiem jāiet cauri un jāizlabo uz to, cik ir saskaitīts - kolonnā Daudzums).

4. Noliktava - Inventarizācija - iziet un salikt saskaitītos daudzumus, tad iegrāmatot pabeigtos ierakstus (ir iespēja arī atgrāmatot);

5. Noliktava - Atskaites - Noliktavas salīdzināšana - pārbaudam atskaiti -tā parādīs, cik skaitās daudzumi sistēmā un cik ir ievadīts Inventarizācijā. Ja viss labi, varam veikt nākamo soli;

6. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Noliktavas salīdzināšana - OK (var veikt pa nolktavai, ja lielas starpības) - tiks izveidotas Saņemšanas un Norakstīšanas tiem daudzumiem, kuri atšķiras pēc Inventarizācijas.

7. Noliktava - Saņemšanas - pārbaudīt 6.punktā izveidotās saņemšanas, iegrāmatot tās;

7. Noliktava - Preču norakstīšana- pārbaudīt 6.punktā izveidotās norakstīšanas, iegrāmatot tās;

  • No labels