Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Ir divi veidi, kā veikt Noliktavas atlikumu invetarizāciju HansaWorld sistēmā:

--------

I. Inventarizācijas ierakstos uzrādām visu atlikumā esošo pozīciju skaitu - arī tās pozīcijas, kuras neatšķiras no noliktavas atlikuma sistēmā (Atskaite - Noliktavas atlikums):

1.Noliktava  - Atskaites - Noliktavas atskaite norādot noliktavu - redzams sistēmas atlikums.

2. Noliktava  - Atskaites - Inventarizācijas lapa - var drukāt un ar to iet un skaitīt (vai skaitat ar noliktavas atlikumu, pēc izvēles);

3. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas ieraksti - OK (ar šo apkalpošanu tiks izveidoti noliktavas ieraksti reģistrā Inventarizācija pēc tiem datiem, kādi atlikumi ir sistēmā, tad tiem jāiet cauri un jāizlabo uz to, cik ir saskaitīts - kolonnā Daudzums).

4. Noliktava - Inventarizācija - iziet un salikt saskaitītos daudzumus, tad iegrāmatot pabeigtos ierakstus (ir iespēja arī atgrāmatot);

5. Noliktava - Atskaites - Inventarizācijas salīdzināšana - pārbaudam atskaiti -tā parādīs, cik skaitās daudzumi sistēmā un cik ir ievadīts Inventarizācijā. Ja viss labi, varam veikt nākamo soli;

6. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas  salīdzināšana- ieliekam inventarizācijas datumu un - OK (var veikt pa nolktavai, ja lielas starpības) - tiks izveidotas Saņemšanas un Norakstīšanas tiem daudzumiem, kuri atšķiras pēc Inventarizācijas.

7. Noliktava - Saņemšanas - pārbaudīt 6.punktā izveidotās saņemšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

8. Noliktava - Preču norakstīšana- pārbaudīt 6.punktā izveidotās norakstīšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

-------
I. Inventarizācijas ierakstos uzrādām visu atlikumā esošo pozīciju skaitu (Atskaite - Noliktavas atlikums):

1. Noliktava  - Atskaites - Noliktavas atskaite norādot noliktavu - redzams sistēmas atlikums.

2. Noliktava  - Atskaites - Inventarizācijas lapa - var drukāt un ar to iet un skaitīt (vai skaitat ar noliktavas atlikumu, pēc izvēles);

3. Noliktava - Inventarizācija - Jauns - katrai noliktavai ievada tikai tās pozīcijas ar atlikušamiem daudzumiem, kuri atšķiras no sistēmas atskaites atlikuma Noliktavas atlikums;

4. Noliktava - Atskaites - Inventarizācijas salīdzināšana - ar radiopogu "Pieņemt, ka pielāgotais skaits ir nulle" - pārbaudam atskaiti -tā parādīs, cik skaitās daudzumi sistēmā un cik ir ievadīts Inventarizācijā saskaitītajiem artikuliem Inventarizācijas ierakstā. Ja viss labi, varam veikt nākamo soli;

6. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas salīdzināšana - ieliekam inventarizācijas datumu un ar radiopogu "Pieņemt, ka pielāgotais skaits ir nulle"  - OK (var veikt pa nolktavai, ja lielas starpības) - tiks izveidotas Saņemšanas un Norakstīšanas tiem daudzumiem, kuri atšķiras pēc Inventarizācijas ierakstiem.

7. Noliktava - Saņemšanas - pārbaudīt 6.punktā izveidotās saņemšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

8. Noliktava - Preču norakstīšana- pārbaudīt 6.punktā izveidotās norakstīšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;


  • No labels