Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jāizveido jauns PVN kods ar likmi 0.00

B kartiņā pie Nod. Likuma jāizveido Likums ar tipu Reversed vai Atgriezts (atkarībā no versijas)

 

 

  • No labels