Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Šis ir konspektīvs pārskats par visvairāk nepieciešamajiem rīkiem, datiem un paņēmieniem iepircēju darbā. Tā mērķis nav būt par apmācību materiālu, bet viegli pārskatāmu, ļoti kodolīgu špikeri jeb cheat sheet

Pamatreģistri 

Artikuli - izmanto preču informācijas glabāšanai un pārvaldei

Kontakti - izmanto piegādātāju informācijas glabāšanai

Piegādātāju kategorijas - izmanto piegādātāju apkopošanai radniecīgās grupās. Piemēram, lai piešķirtu kategorijai finanšu kontus.

Cenu lapas - izmanto dažādu radniecīgu (piemēram, konkrēta klienta speciālo) cenu apvienošanai grupās (modulis Cenošana)

Cenas - izmanto dažādu cenu glabāšanai sistēmā (modulis Cenošana). Maināmas Artikula ierakstā un modulī Cenu veidošana.

Reģistri darbam

Pasūtījumi - tiek izmantoti piegādātājam pasūtīto preču ievadīšanai un tālākai iepirkuma procesa vadībai - saņemšanu un rēķinu veidošanai, un statusa kontrolei (modulis Pasūtījumi)

Saņemšanas - noliktavas dokumenti, kurus izmanto preču saņemšanai noliktavā (modulis Noliktava)

Ienākošie rēķini - finanšu dokumenti, kas tiek izmantoti apmaksai un kreditoru kontrolei (modulis Piegādātāji)

Piegādātājam atgrieztā prece - noliktavas dokuments, kas atgriež preci piegādātājam balstoties uz iepriekšēju Saņemšanu. No šī dokumenta tiek arī veidots atbilstošais Kredītrēķins.

Noliktavas kustības - izmanto preču pārvietošanai starp noliktavām (viena uzņēmum ietvaros)

Preču pārvērtēšana - izmanto viena artikula visu atlikumu vai tikai vienas noliktavas atlikumu pārcenošanai

Atskaites un eksporti

Artikula statuss - logs, kuru var atvērt gandrīz no jebkura reģistra un tas parāda svarīgāko informāciju par artikula statusu. Tāpat no Artikula kartiņas iespējams atvērt atskaiti, kas rāda detalizētāku informāciju par artikulu

Artikula meklēšana - atskaite, kas pieejama no ļoti daudziem reģistriem, kuros nepieciešams ievietot artikulus. Ļauj viegli atrast artikulus pēc dažādiem parametriem.

Noliktavas atlikums - var apskatīt viena vai vairāku artikulu atrašanos uzņēmuma noliktavās dažādos režīmos (modulis Noliktava)

Artikulu kustības pārskats - var apskatīt viena vai vairāku artikulu kustību noliktavā - cik un kad saņemts, nosūtīts, norakstīts un tamlīdzīgi (modulis Noliktava)

Pasūtījumu statusa atskaite - elastīga atskaite Pasūtījumu informācijas attēlošanai

Piegādātāju neapmaksāto rēķinu žurnāls - pēc piegādātāja vai objekta var pārskatīt neapmaksātos ienākošos rēķinus

Piegādātājiem atgriezto preču pārskats - ļauj pēc pavadzīmes numura un citiem parametriem atrast piegādātājiem atrastās preces

Iztrūkstošo preču pārskats - nofiltrējot pēc artikulu grupas vai klasēm var iegūt sarakstu ar precēm, kuras nepieciešams pasūtīt

Process

Regulāri tiek atvērta atskaite Iztrūkstošo preču pārskats ar šādiem parametriem:

  • Ķeksis - Izlaist artikulus bez iztrūkuma
  • Secība pēc - Artikula, Nosaukuma vai Grupas - kā ērtāk
  • Artikulu klasifikācija - Izmantojot klasifikāciju izteiksmes tiek atlasīts vēlamais pasūtāmo preču saraksts

Atskaiti palaiž uz Ekseli un tajā vēl izsķiro, ko pasūtīt un ko nē (izdzēšot liekās rindas), ja tas ir nepieciešams.

Failu sagatavo un nosūta piegādātājam.

Tad jāsakārto tā, lai artikula koda kolona un daudzuma kolonas būtu blakus.

Minētās kolonas jāiezīmē un jānokopē: Ctrl+C

Atveram HWE jaunu pasūtījuma ierakstu un matricas pirmajā laukā ievietojam: Ctrl+V

Saglabājam pasūtījumu un gaidam piegādātāja atbildi, lai apstiprinātu pasūtījuma ierakstu.

 

Gadījumā, ja tiek saņemta daļa no preces. Tad pasūtījuma statusa atskaitē var izsekot kāds statuss ar piegādātajiem daudzumiem.

Ja atlikušo daļu nesūtīs, tad pasūtījumu var slēgt. Ja sūtīs, tad droši var veidot vēl vienu saņemšanas dokumentu no tā paša pasūtījuma.

Ienākošo rēķinu var veidot gan no saņemšanas, gan no pasūtījuma - atkarībā vai nepieciešams par vienu vai vairākām saņemšanām.

  • No labels