Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pamatreģistri

Artikuli - izmanto preču informācijas glabāšanai un pārvaldei

Kontakti - izmanto klientu un piegādātāju informācijas glabāšanai

Kontaktu kategorijas - izmanto kontaktu apkopošanai radniecīgās grupās. Piemēram, lai piešķirtu kategorijai atlaižu matricu vai cenu lapu

Cenu lapas - izmanto dažādu radniecīgu (piemēram, konkrēta klienta speciālo) cenu apvienošanai grupās (modulis Cenošana)

Cenas - izmanto dažādu cenu glabāšanai sistēmā (modulis Cenošana). Svarīgākās cenas redzamas un maināmas Artikula ierakstā (modulis Cenošana un Klientu pasūtījumi)

Reģistri darbam

Piedāvājumi - tiek izmantoti potenciālā klienta pasūtījuma veidošanai pārdošanas procesā, kalpo arī kā potenciālo pārdošanu uzskaite. Izmantojot klases var dažādi grupēt.

Klientu pasūtījumi - tiek izmantoti klienta pasūtīto preču ievadīšanai un tālākai pārdošanas procesa vadībā - nosūtīšanu un rēķinu veidošanai un statusa kontrolei (modulis Klientu pasūtījumi)

Nosūtīšanas - noliktavas dokumenti, kurus izmanto Noliktava preču atlasei un nosūtīšana no noliktavas (modulis Noliktava)

Rēķini - finanšu dokumenti, kas tiek izmantoti rēķinu izdrukai un tālāk apmaksu piesaistei un debitoru kontrolei (modulis Realizācija)

Piegādes adreses - tiek izmantotas klientiem ar vairākām piegādes adresēm

Atgrieztā prece - noliktavas dokuments, kas atgriež preci noliktavā vai nu balstoties uz iepriekšēju Nosūtīšanu (rekomendēts) vai arī izveidots no nulles ar preci no dažādām Nosūtīšanām. No šī dokumenta tiek arī veidots atbilstošais Kredītrēķins

Atskaites

Artikula statuss - logs, kuru var atvērt gandrīz no jebkura reģistra un tas parāda svarīgāko informāciju par artikula statusu. Tāpat no Artikula kartiņas iespējams atvērt atskaiti, kas rāda detalizētāku informāciju par artikulu

Artikula meklēšana - atskaite, kas pieejama no ļoti daudziem reģistriem, kuros nepieciešams ievietot artikulus. Ļauj viegli atrast artikulus pēc dažādiem parametriem. Tajā skaitā vārda nosaukuma vidū un tamlīdzīgi

Noliktavas atlikums - var apstīt viena vai vairāku artikulu atrašanos uzņēmuma noliktavās dažādos režīmos (modulis Noliktava)

Artikulu kustības pārskats - var apskatīt viena vai vairāku artikulu kustību noliktavā - cik saņemts, cik nosūtīts, norakstīts un tamlīdzīgi (modulis Noliktava)

BP pārskats pa rēķiniem - ļauj dažādos griezumos apskatīt realizācijas un peļņas datus, balstoties uz izrakstītajiem rēķiniem (modulis Realizācija)

Realizācijas statistika - ļauj apskatīt top x klientus pēc lielākā, mazākā apgrozījuma vai lielākās peļņas (modulis Realizācija)

Pārdošanas process

 • Piedāvājums, ja pārdodot tiek izmantots piedāvājumu reģistrs, tad pēc piedāvājuma apstiprināšanas no piedāvājuma ar darbību var uzģenerēt klienta pasūtījumu.
 • Tiek izveidot Klienta pasūtījums pēc jebkura no pārdošanas kanāliem(pēc piedāvājuma / pēc klienta pasūtījuma / no B2B).
 

Šajā brīdī tiek drukāts un sūtīts avansa rēķins, ja apmaksas veids ir priekšapmaksa.

 • Pēc klienta pasūtījuma apstiprinājuma, tiek veikta daļēja vai pilna nosūtīšana
 • Iegrāmatojot nosūtīšanu izveidojas rēķins, kuru var drukāt un sūtīt klientam, ja pēcapmaksa

Cenošana

 • Pirmkārt svarīgi saprast, ka Cenu lapu un Cenu formulu rezultātā ģenerētās cenas ir tās, kuras ievietojas pārdošanas dokumentā ieliekot preci, un Atlaižu matricas ir iepriekš nodefinētas atlaides, kas strādā pa virsu cenai, kas ielikta dokumentā.
 • Cenu formulas un Atlaižu matricas var būt globālas visiem klientem, kā arī atsveišķi piešķirt klientu kategorijai vai klientam.
 • Ja nepieciešams labot sākotnēji nodefinētās cenas jāveic šādas darbības:
  • Jāatrod iepriekšējā cenu lapa, no kuras tika izveidota cena
  • Jālabo minētā cenu lapa vai arī jāveido jauna, ka konkrētā laika intervālā(ar sākuma un beigu datumu) aizvieto.
  • Pēc cenu lapas izmaiņām, jāizpilda apklapošana "Cenu veidošana" modulī "Pārrēķināt cenas", norādot konkrēto cenu lapu.
 • Runājot ar klientu, lai nosauktu kādas ir viņa cenas dažādām precēm ir jāizmanto piedāvājuma ieraksts, kuru atver uzsākot sarunu un ievietojot klientu, un tad interesējošās preces ievieto piedāvājuma rindās tādējādi iegūstot cik konkrētā prece konkrētajā datumā maksātu šim klientam.
 • Akciju cenulapas
  • Akcijām var veidot jaunu cenulapu, kurā konkrētai kategorijai vai precēm ir labākas cenas
  • Jānorāda mātes cenu lapa (piemēram VEIK) un akcijas periods (zem mātes cenulapas lauka - tas periods, kas tuvāk loga apakšai)

Līguma cenas

 • Ja noteiktas konkrētu artikulu cenas konkrētam klientam, tad nav nepieciešams izmantot cenu lapas un cenu formulas
 • Līguma cenu gadījumā tiek izveidotas konrētajam klientam un artikulam cenas ieraksts un norādīts ķeksis "Nepārrēķināt" - tādējādi cenu atjaunošanas apkalpošana šo ierakstu nemainīs

   

  Svarīgi atcerēties, ka līguma termiņa beigās cieti nodefinētās cenas jāizdzēš vai jāizņem pārrēķināšanas ķeksis un jāveic cenu pārrēķins

 • No labels