Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Saņemtās preces atrodas modulī Noliktava, tiek izmantota, lai saņemtu preces noliktavā, lai atgrieztu preci piegādātājiem (ja saņemšana veidota no Pasūtījuma), lai koriģētu atlikumus noliktavā, kā arī pārcenojot preci tiek izmantota Saņemtās preces.

Saņemtās preces var veidot arī izmantojot Pasūtījumus piegādātājiem.

Ja Saņemtās preces ir veidota no Pasūtījuma piegādātājiem, tad no tās var veidot Ienākošo rēķinu.

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Veidojot saņemšanu no Pasūtījuma tiek parādīts logs, kurā jāizvēlas Kādā secībā kārtot saņemšanas rindas.

Noliktava pēc noklusējuma tiek ievadīta no Terminālī iestatītā.

Darbs ar Saņemtajām precēm

Veidojot saņemšanu Noliktavas modulī jānorāda:

Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas

Piegādātājs - norādam piegādātāju, šo lauku var atstāt arī tukšu pie pārcenošanām, inventarizācijām u.c.

Grāmat. datums - norādam datumu ar kuru saņemta prece, nav ieteicams šo datumu likt vēlēku kā pēdējā saņemšana ievadītajiem artikuliem

Noliktava - norādam noliktavu kurā tiek saņemta prece

Valūta - jānorāda saņemšanas valūta

Artikuls - jānorāda vai nu artikula kods vai svītru kods

Daudzums - norāda saņemto daudzumu

Cena - automātiski aizpildās no Pasūtījuma. Ja nepieciešams - jānorāda jaunā iepirkuma cena norādītajā valūtā, bez PVN

Iepirkuma cena - automātiski pārēķināta cena latos un pieliktas papildus (transporta, muitas u.c.) izmaksas

Summa - aprēķinās automātiski Iepirk. cena x daudzums

Sērijas Nr. (sadaļā G) - artikuliem, kuri tiek uzskaitīti pa sērijas numuriem, jānorāda sērijas numurs

Piegāde - norādās kopējās piegādes izmaksas latos

Muita - norādās kopējās muitas izmaksas latos

Papildizmaksas - norādās vēl kādas izmaksas Eiro (Bāzes val1) bez muitas un piegādes

 

Piegādes, Muitas un papildizmaksas jāvada Eiro (Bāzes val.1). Tās var vadīt arī pa rindām matricā (H sadaļā) vai arī kopējo summu (piegādes un muitas izmaksas saņemšanas apakšā, papildizmaksas Papildizmaksu kartiņā)

 

Piegādes un Muitas izmaksas ir jāvada pēc visu artikulu ievades, lai tās tiktu sadalītas korekti pa artikuliem, pretējā gadījumā izmaksas tiks pievienotas tikai ievadītajiem artikuliem pēc tam pievienotiem vairs netiek pievienots, atjaunots. Šis attiecas arī uz Pasūtījumu piegādātājiem ievadi.

 

Veidojot saņemšanu no Pasūtījuma piegādātājiem

Visa informācija (piegādātājs, artikuli, daudzumi, cenas, piegādes izmaksas, muitas izmaksas, papildu izmaksas, noliktava, valūta) no Pasūtījuma tiek pārnesta uz Saņemto preci.

Saņemšanā jānorāda:

 • Saņemšanas datums,
 • Saņemtais daudzums, ja atšķiras no pasūtītā
 • Cena ja ir savādāka kā pasūtījumā (Iepirkuma cena un Summa aprēķinās automātiski)

   

  Cena norādās valūtā, Iepirkuma cena un summa automātiski aprēķinās latos

 • Sērijas numuri tiem artikuliem, kuri tiek uzskaitīti pa sērijas numuriem
 • Piegādes izmaksas, ja nav norādītas pasūtījumā
 • Muitas izmaksas, ja nav norādītas pasūtījumā
 • Papildizmaksas, ja nav norādītas pasūtījumā
 • Noliktava, ja nav norādīta pasūtījumā
 

Piegādes, Muitas un papildizmaksas jāvada Eiro (Bāzes valūtā1)

 • No labels