Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Preču pārvērtēšanai tiek izmantoti divi reģistri Saņemšana un Preču norakstīšana.

Ja preci grib pārvērtēt konkrētā noliktavā, tad prece pilnībā ir jānoraksta no šīs noliktavas, kā aprakstīts Preču norakstīšanas instrukcijā un jāsaņem pa jauno pašizmaksu norakstītais daudzums konkrētajā noliktavā, kā aprakstīts Preču saņemšanā.

Ja preci grib pārvērtēt visās noliktavās, tad tā jānoraksta pilnībā no visām noliktavām un jāsaņem pa jauno pašizmaksu visās noliktavās.

  • No labels