Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Reģistrs atrodas modulī Piegādātāji, domāts, lai reģistrētu ienākošos rēķinus gan preču, gan pakalpojumu.

Darbs ar Ienākošajiem rēķiniem

Veidojot Ienākošo rēķinu Piegādātāju modulī jānorāda:

Galvenes lauki:
 • Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas
 • Piegādātājs - jānorāda piegādātāja numurs sistēmā (ar ctrl-enter atveras saraksts), nosaukums un citi nepieciešamie lauki no piegādātāja ieraksta pēc numura ievietošanas ieliekas automātiski
 • Kopā - norādas rēķina kopējā summa, rēķina valūtā
 • PVN - vietējiem piegādātājiem aprēķinās automātiski ņemot par pamatu iestatījumos ievadīto 21%, ES un ārpus ES piegādātājiem šis lauks paliek tukš.

  Gadījumos, ja ienākošais rēķins ir ar vairākiem PVN %, tad šo lauku var mainīt pēc vajadzības. Kā arī gadījumos, kad šis lauks atšķiras no Apr. PVN lauka šajā laukā info jāmaina ar roku, vai arī jāizdzēš vispār

 • Rēķina datums - tiek norādīts rēķina datums
 • Maks. nosac. - jānorāda no saraksta (ctrl-enter) samaksas termiņš
 • Grāmatojuma datums - automātiski tiek ievietots rēķina datums, vajadzības gadījumā var mainīt
 • Apmaksas datums - rēķina datums + samaksas termiņā ievietotās dienas
 • Piegādātāja rēķina numurs - *obligāti* jānorāda piegādātāja rēķina numurs 
 • Objekti - tiek aizpildīts automātiski, vajadzības gadījumā jāpapildina, objektus atdalot ar komatu
 • Kreditēt rēķinu - tiek izmantots veidojot kredītrēķinu, norādas kreditējamais rēķins (ctrl-enter)
 • Valūta - kartiņā Valūta, tiek norādīts valūtas kods (ctrl-enter), valūtas kurss aizpildas automātiski no sistēmā ievadītajiem kursiem

  Rēķiniem latos valūta ieliekas automātiski. Kā arī valūta tiek pārnesta no pasūtījumiem un preču saņemšanām. Ja piegādātāja kartiņā ir norādīta valūta, tad tā tiks ievietota šeit, un rēķinu varēs saglabāt tikai šajā valūtā.

 • Muitas zīmoga datums - šeit norādot datumu valūtas kurss tiek ņemts šajā datumā
Matricas lauki:
 • Konts - tiek norādīts izmaksu vai cits konts uz kuru grāmatojas attiecīgā summa
 • Objekti - tiek norādīti objekti kuri tiek ievietoti grāmatojumā uz norādītajām summām un kontiem, šeit norādītais konts nedrīkst būt norādīts galvenes Objekta laukā.
 • Kods - tiek norādīti speciāli sagatavoti kodi, lai nebūtu jāzin konti
 • Summa - ievadam summu attiecīgajam kontam un objektiem, summa tiek norādīta bez PVN
 • PVN - automātiski aizpildas PVN kods ņemot vērā, iestatījumus kontējumu sastādīšanā, tad piegādātāja kartiņā, tad konta kartiņā
 • Uzkrājumi - ja tiek izmantoti, tad norāda uzkrājumu formulu (ctrl-enter)
Lauki ienākošā rēķina apakšā:
 • Valūta - tā pati valūta, kura rēķina augšpusē, norāda rēķina valūtu
 • Apr. PVN - PVN kurš aprēķinās automātiski no rēķina rindām

Veidojot Ienākošo rēķinu no Pasūtījumiem:

(tick) Lai veidotu ienākošo rēķinu no Pasūtījumiem, tiem jābūt vismaz daļēji saņemtiem.

 • Caur funkciju Darbības jāizvēlas Veidot rēķinu

  Ienākošajā rēķinā informācija par summām tiek ņemta no saņemtajām precēm, pārējā informācija no Pasūtījuma

 • jāievada atbilstošais pavadzīmes numurs
 • jāskatās datums, jo automātiski ielec šīs dienas datums

(tick) Pārējā informācija aizpildās kā parastam rēķinam

Veidojot Ienākošo rēķinu no Saņemtajām precēm:

Ienākošajā rēķinā informācija, par summām, piegādātāju, objektiem, tiek ņemta no saņemtajām precēm,

 

 • Caur funkciju Darbības jāizvēlas Veidot ienākošo rēķinu
 • Jāievada pareizais datums
 • Jāievada pavadzīmes numurs

Kredītrēķinu veidošana

Kredītrēķinus piegādātājiem var veidot vairākos veidos - no Ienākošā rēķina caur funkciju Darbības Veidot kredītrēķinu, no Saņemto preču atgriešanas caur funkciju Darbības Veidot kredītrēķinu, taisot ienākošo rēķinu norādot samaksas termiņu KR (kredītrēķins) un kreditējamā rēķina numuru.

Kredītrēķinu veidošana piegādātāju modulī.

Caur funkciju Darbības Veidot kredītrēķinu -

 • obligāti jānorāda Piegādātāja rēķina numurs
 • jānorāda kreditējamā summa ja tā atšķiras no rēķina
 • ja nepieciešams jānomaina izmaksu konti

(tick) jāpievērš uzmanība kredītrēķina datumam, jo automātiski tiek ievietots šīs dienas datums

Kopējot Ienākošo rēķinu, kuru vēlamies kreditēt -

 • nokopējot ienākošo rēķinu obligāti jānorāda samaksas termiņš KR (kreditrēķins)
 • jānorāda kreditējamais rēķina numurs un piegādātāju rēķina numurs
 • ja vajadzīgs jāmaina datums un summas

Taisot jaunu Ienākošo rēķinu kā kredītrēķinu -

 • jātaisa tāpat kā parasts ienākošais rēķins, izvēloties samaksas termiņu KR (kredītrēķins)
 • ievietojot kreditējamā rēķina numuru

  Nenorādot kreditējamā rēķina numuru, sistēma nezinās kurš rēķins ir kreditēts, bet no kopējā piegādātāja apgrozījuma summa tiks noņemta. Ja nepieciešams segt vairākus ienākošos rēķinus to var darīt taisot šādu kredītrēķinu bez konkrēta kreditējamā rēķina numura un tad caur maksājumu uzdevumiem noslēgt konkrētos rēķinus.

Kredītrēķinu veidošana no Atgrieztajām precēm piegādātājiem.
 • caur funkciju Darbības Izveidot kredītrēķinu, tiek izveidots kredītrēķins
 • jāpievērš uzmanība datumam

Uz kredītrēķinu tiek pārnesta informācija par Ienākošā rēķina numuru, pavadzīmes numuru, summas.

 • No labels