Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Klienta pasūtījumi atrodas modulī Klienta pasūtījumi. No klientu pasūtījumiem, tālāk tiek veidotas preču nosūtīšanas (komplektēšanas) un rēķini, vajadzības gadijumā arī atgrieztā prece.

Darbs ar Klienta pasūtījumiem

Veidojot Klientu pasūtījumu jānorāda:

Galvenes lauki:
 • Nr. - ieliekas automātiski pie klienta pasūtījuma saglabāšanas
 • Klients - jānorāda klienta kodu (ctrl-enter), ievietojot klientu, klientu pasūtījumā tiek pārnesta informācija (samaksas termiņi, adrese, banka, konts, reģistrācijas numurs u.c) no klienta kartiņas

  Sagatavojot klientu pasūtījumu , ievadot jaunu klientu, ja kāds klients jau ievadīts , tiek pārrakstīta visa ar klientu saistīta informācija, piem. Samaksas termiņš, aģents

 • Nosaukums - Ievietojas automātiski ievietojot klienta numuru
 • Pavadzīmes Nr. - ja tiek izmantots, tad jānorāda pavadzīmes numurs

  Lai ievietotu pavadzīmes numuru, no sākuma jāsaglabā rēķins un tad jāizvēlas ar Ctrl-enter. Pavadzīmes numurs automātiski pārnesās uz rēķinu

 • Datums - jānorāda klientu pasūtījuma datums, automātiski ievietojas šīs dienas datums
 • Sam. term. - ievietojas automātiski no klienta kartiņas, vajadzības gadījumā jānorāda no saraksta (ctrl-enter)
 • Kl. Kontaktpersona - automātiski norādās no klienta kartiņas, vajadzības gadījumā var mainīt ar Ctrl-Enter vai ievadot ar roku
 • Objekti - ievietojas automātiski (ja ir tiesības, tad vajadzības gadījumā var pievienot aiz komata ar Ctrl-enter)
 • Atsauce - informatīvs lauks
 • Kl. pas. Nr. - klienta dotais pasūtījuma numurs

  Šis nav Enterprise by HansaWorld klienta pasūtījuma numurs, kurš vēlāk tiek izmantots atskaitēs, bet gan klienta sistēmas dokumenta numurs.

 • Apstipr. - izmantojams gadījumos, kad klients pasūta specifisku preci, kas speciāli jāiepērk. Ar šo pārdevējs apstiprina, ka Klients ir parakstījis nepieciešamos dokumentus un apņēmies šo preci pirkt

 • Slēgts - izmanto, lai atzīmētu, ka ar šo pasūtījumu darbs ir beigts. Ja kāda prece nav vēl piegādāta, tad slēgšana nozīmē, ka tā arī vairs nav jāpiegādā

  Ja pasūtījums ir apstiprināts, tad to slēgt var tikai tad, ja tas ir pilnībā piegādāts

 • Aģents - automātiski ieliekas no Klientu kartiņas, vajadzības gadījumā var mainīt

ķeksis Rezervēts - šo ķeksi neizmanto

Sadaļa Valūtas

 • Valūtas - tiek norādīta klientu pasūtījuma valūta

  Valūtu var norādīt arī rēķina apakšējā kreisajā stūrī. Ja klienta kartiņā norādīta valūta, tad tā ieliekas automātiski un to nedrīkst mainīt, ja nav tad ieliekas LVL, ko drīkst mainīt.

Sadaļa Nos. Nosac.

 • Noliktava - veidojot rēķinu no klientu pasūtījuma automātiski norādās
 • Transp. komp. - nosaka to, kas drukāsies uz pavadzīmes kā kravas pārvadātājs

  Ja lauks tiks atstāts tukšs, tad kā pārvadātājs pats klients.

Sadaļa Cenu lapa

 • Cenu lapa - automātiski tiek norādīta cenu lapa no Klientu kartiņas, var mainīt tikai lietotāji ar attiecīgajām pieejas tiesībām
 • Atlaižu matrica - automātiski tiek norādīta no Klientu kartiņas, atlaižu matricu mainīt rēķinā nevar
 • Valoda - valoda tiek izmantota, lai izvēlētos uz kuras dokumentu formas drukāt Kl. pasūtījumu

Sadaļa Rēķ. adrese

 • Rēķina adrese - tiek ievietota automātiski no Klienta, šī ir juridiskā adrese, adresei jābūt norādītai vienā rindā
 • PVN zona - tiek automātiski ievietots no klienta, nosaka kā grāmatosies PVN
 • PVN reģistrācijas numurs - automātiski ievietojas no Klienta kartiņas
 • Tālrunis - informatīvs lauks, automātiski ievietojas no klienta kartiņas

Sadaļa Nosūtīšanas adrese -

 • Adreses kods - var ievadīt jau sagatavotas nosūtīšanas adreses ar Ctrl-Enter

  Izmantojams tikai klientiem, kam ir vairākas piegādes adreses un tās visas ir ievadītas Piegādes adrešu reģistrā

 • Nosūtīšanas adrese - automātiski ievietojas no klienta kartiņas, vajadzības gadījumā var mainīt , bet jāraksta vienā rindā (otrajā rindiņā - pretī 'adrese')

  Ja klienta kartiņā nebūs informācijas, tad rēķinā Nosūtīšanas adrese būs tukša, vajadzības gadījumā tā jāraksta otrajā rindā - 'adrese'.

Matricas lauki:

Kartiņa A

 • Artikuls - jāievieto artikula kods vai svītru kods
 • Daudzums - jānorāda daudzums ko pārdod, pakalpojumu rēķiniem arī jābūt daudzumam, jo summa tiek rēķināta daudzums x cena
 • Nosaukums - ievietojas automātiski no artikula kartiņas, lietotāji ar vajadzīgajām  tiesībām var mainīt, papildināt šo lauku
 • Vien. Cena - automātiski ievietojas no artikula kartiņas, cenu lapas, lietotāji ar vajadzīgajām  tiesībām var mainīt šo lauku
 • % - atlaides procents var norādīt ar roku (lietotāji ar vajadzīgajām tiesībam) vai arī norādās automātiski ņemot vērā atlaižu matricu
 • Summa - automātiski aprēķinās (daudzums x cena - atlaide)

Kartiņa B

 • Konts - automātiski ievietojas
 • Objekts - automātiski ievietojas
 • PVN - obligāts lauks, kurš automātiski ievietojas, kad nepieciešams PVN kodu var mainīt ar Ctrl-enter

Kartiņa D

 • Nosūtīts - parāda cik ir nosūtīts
 • Nos. Kopā - aizpildās pie pilnas nosūtīšanas
 • Izr. rēķins - parāda par kādu daudzumu izrakstīts rēķins

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Nosūtīšanas veidošana

Lai nosūtītu preci klientam, ir jāizveido noliktavas dokuments Nosūtīšana. To var izdarīt ar Darbību Veidot nosūtīšanu

Karstā taustiņu kombinācija Ctrl+L

Šī darbība izveidos un atvērs uz ekrāna Nosūtīšanu, kuru tālāk apstrādās noliktavas darbinieki. Nosūtīšanā būs iekļautas tikai vēl nenosūtītās preces. Proti, var veidot vairākas nosūtīšanas un sistēma zinās, kuras pozīcijas tai vēl ir jānosūta.

Rēķina veidošana

Pēc preces nosūtīšanas par to ir jāizveido Rēķins. To var izdarīt ar Darbību Veidot rēķinu

Karstā taustiņu kombinācija Ctrl+F

Rēķinus var veidot vairākus - katrā rēķinā tiks iekļautas līdz šim brīdim nosūtītās preces.

Izņēmums ir gadījums, ja Klienta pasūtījumam ir piešķirts pavadzīmes numurs - tad jābūt nosūtītais visai pasūtītajai precei, lai rēķins būtu identisks Klienta pasūtījumam

Kredītlimita kontrole

Klientam tiks brīdināts / vai nevarēs veikt nosūtīšanu (atkarīgs no iestatījuma), ja:

 • klientam būs kavēts rēķins

  Tiks ņemts vērā Klienta kartiņā definētais pieļaujamo kavējuma dienu skaits

 • pārsniegts kredītlimits

Kredītlimits tiks samazināts:

 • par pilnu Klienta pasūtījuma summu, ja tam ir piešķirts pavadzīmes numurs
 • Nosūtīšanu summa, ja tās izveidotas no Klienta pasūtījuma bez pavadzīmes numura

Artikula statusa logs

Lai vieglāk sekotu līdzi konkrēta artikula statusam, ir pieejams speciāls logs:

 • Artikula statuss, kas atverams ar Darbības > Artikula statuss palīdzību vai taustiņu kombināciju Ctrl+I

Logs rāda informāciju par to rindu, kurā pašlaik atrodas kursors kā arī ņem vērā ierakstā ievadīto noliktavu

Pasūtījuma statuss

Darbība Pasūtījuma statuss atvērs šī pasūtījuma statusa atskaiti, kas ērti ļauj sekot līdzi tam, cik preces ir pasūtītas, cik no tām piegādātas un par cik ir izrakstīts rēķins.

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+Shift+R

Tāpat atskaite parādīs attiecīgās Nosūtīšanas, Atgrieztās preces, Rēķinus un piesaistītās priekšapmaksas.

Vecās pārdošanas cenas

Darbība Vecās pārdošanas cenas atvērs aktīvās rindas Artikula iepriekšējās pārdošanas cenas, kas ļauj viegli noskaidrot, par cik šis artikuls ir pārdots citiem klientiem iepriekš, lai nolemtu par pieļaujamās cenas un atlaides piemērošanu.

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+D

 • No labels