Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Preču norakstīšanas reģistrs ir pieejams modulī Noliktavā. Šo reģistru izmanto, lai veiktu noliktavas atlikumu korekcijas, preču pārvērtēšanu, preču norakstīšanu.

Darbs ar Preču norakstīšanu

Galvenes lauki:
 • Nr. - pie preču norakstīšanas apstiprināšanas automātiski ievietosies numuru sērija, kurai neveidosies grāmatojums (pārsvarā ir šādi), gadījumos, kad vajag ievietot numuru sēriju, kurai veidojas grāmatojums, to var izdarīt ar Ctrl-enter
 • Izd. konts - ievietojas automātiski, gadījumos kad nepieciešams var mainīt ar Ctrl.-enter
 • Noliktava - norādās noliktava no kuras norakstās prece
 • Objekti - norādāmi gan galvenē, gan rindās
 • Datums - jānorāda norakstīšanas datums, automātiski ievietojas šīsdienas datums
 

Nav ieteicams norakstīt preci ar agrāku datumu, kā pēdējā saņemšana konkrētajai precei.

 • Iemesls - ja izmanto var ievietot izvēloties no saraksta vajadzīgo vērtību

Matricas lauki:

Sadaļa A

 • Artikuls - jāievieto artikuli, kuri tiek norakstīti
 • Daudz. - jānorāda norakstāmais daudzums, preču pārvērtēšanas gadījumā viss noliktavā pieejamais daudzums
 • Nosaukums - automātiski ievietojas artikula nosaukums no artikula kartiņas
 • Izdevumu konts - jāievieto gadījumos, kad atšķiras no kopējā izdevumu konta norakstīšanas galvenē
 • Objekti - ievietojas automātiski no artikula kartiņas, nepieciešamības gadījumā jāpapildina aiz liekot aiz komata
 • Kods - jāievieto kad nepieciešams

Sadaļa B

 • Sērijas Nr. - jānorāda gadījumos kad tiek norakstīti, pārcenoti artikuli ar numuru sērijām

Lauki lejas daļā

 • Grāmatot - jāievieto kad ieraksts ir pabeigts, pēc šī ķekša ielikšanas ierakstu vairs nevarēs izmainīt
 • Kopā - kopējais norakstīšanas daudzums pa norādītajiem artikuliem
 • Komentārs - jānorāda norakstīšanas iemesls, pēc kura būtu ērti meklēt norakstīšanas pārskata logā, un pēc kura varētu saprast, kas tā pa norakstīšanu
 • No labels