Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Reģistrs atrodas modulī Piegādātāji, domāts, lai izveidotu Maksājumu uzdevumus Ienākošo rēķinu apmaksai, priekšapmaksu apmaksai.

Darbs ar Maksājumu uzdevumiem

Veidojot Ienākošā rēķina apmaksu, Maksājumu uzdevumā jānorāda:

Galvenes lauki:
 • Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas;
 • Izrakstīts - šodienas datums - Ctr+Enter - Enter;
 • Samaksas veids - jāieliek no izvēlnes uz Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots no sagatavošanas Samaksas veidi pirmais pēc kārtas);
 • Norēķinu konts - aizpildās pie Samaksas veida ievietošanas;
 • Atsauksme - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu uzdevumu pārskata logā;
 • Komentārs  - Ievietojas samaksas veida Bankas nosaukums, var mainīt uz jebkuru komentāru;
Matricas lauki:
 • Rēķ.Nr.- Jāieraksta vai jāizvēlas no izvēlnes uz Ctrl+Enter Ienākošā neapmaksātā rēķina numurs;
 • Piegādātājs - Ievietojas no Ienākošā rēķina Piegādātāja lauka;
 • Teksts - ievietojas Pieg.rēķina numurs un Piegādātāja nosaukums;
 • B.Val- ievietojas valūta no Maksājuma uzdevuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
 • Bankas summa - aprēķinās Bankas summa no Nos.summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma uzdevuma datumu;
 • Nos.Val.- Rēķina valūta - ir izmaināma;
 • Nos.summa - rēķina summa (izmaināma ar roku, ja maksā mazāku summu par rēķinu);
 • C sadaļa/ Objekti - Ienākošā rēķina objekti;
 • H sadaļa/ Kreditoru konts - Kreditoru konts no Ienākošā rēķina;
Lauki Maksājuma uzdevuma apakšā:
 • Valūta - MU Samaksas veida kontā norādītā valūta;
 • Pārskaitīt  - MU rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;

Veidojot priekšapmaksu, Maksājumu uzdevumā jānorāda:

Galvenes lauki:
 • Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas;
 • Izrakstīts - šodienas datums - Ctr+Enter - Enter;
 • Samaksas veids - jāieliek no izvēlnes uz Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots no sagatavošanas Samaksas veidi pirmais pēc kārtas);
 • Norēķinu konts - aizpildās pie Samaksas veida ievietošanas;
 • Atsauksme - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu uzdevumu pārskata logā;
 • Komentārs  - var ievadīt jebkuru komentāru;
Matricas lauki:
 • Rēķ.Nr.- atstāj tukšu;
 • Piegādātājs - Ievieto no izvēlnes uz Ctrl+Enter;
 • Teksts - ievietojas  Piegādātāja nosaukums;
 • B.Val- ievietojas valūta no Maksājuma uzdevuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
 • Bankas summa - aprēķinās no Nos. summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma uzdevuma datumu;
 • Nos.Val.- Priekšapmaksas valūta;
 • Nos.summa - Ievada summu;
 • E sadaļa/ Pasūt.Nr. - ievada Pasūtījuma nr (Ctrl+Enter), ja par konkrētajai priekšapmaksai ir noformēts Pasūtījums Piegādātājam;
 • E sadaļa/ Priekš.Nr. - ja aizpildīts Pasūtījuma numurs, tad ievietojas tas pats Pasūtījuma numurs. Citādi - jāaizpilda ar roku - parasti ievietojot Maksājuma uzdevuma numuru;
 • F sadaļa/ PVN kods - automātiski tiek ievietots PVN kods pēc uzstādījumiem;
 • F sadaļa/ PVN summa - Automātiski ievietojas PVN summa, atkarībā no PVN koda;
 • C sadaļa/ Objekti - Ienākošā rēķina objekti;
 • H sadaļa/ Kreditoru konts - Kreditoru konts no Ienākošā rēķina;
Lauki Maksājuma uzdevuma apakšā:
 • Valūta - MU Samaksas veida kontā norādītā valūta;
 • Pārskaitīt  - MU rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;

Izrakstīts - iespēja apstiprināt Maksājuma uzdevumu eksportam uz banku

Grāmatot - Maksājuma uzdevumu iegrāmatošana;

 • No labels