Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Reģistrs tiek izmantots klientiem, kam ir vairākas piegādes adreses, piemēram, veikalu ķēdes ar to daudzajiem veikaliem. Reģistrs atrodams modulī Klientu pasūtījumi zem Iestatījumiem

Reģistra lauki:

 • Klients - no saraksta jāizvēlas vajadzīgais klients
 • Nosauk. - piegādes adreses nosaukums, ievietosies automātiski klienta nosaukums
 • Nos.kods - unikālais klienta piegādes adreses kods, kas tiks izmantots izvēloties piegādes adresi, piemēram, Klientu pasūtījumā

   

  Jābūt obligāti ievadītiem gan Klienta kodam, gan Nos.kodam - pretējā gadījumā var tikt novērotas nepatīkamas blaknes visā sistēmā, jo klientiem tiks piemeklētas nekorektas piegādes adreses

 • Komentārs - adreses nosaukums vai cita veida komentārs.

   

  Parasti izmanto neformālam adreses aprakstam, piemēram, veikals Zolitūde 1

 • Adreses lauki - pieci lauku adreses ievadei

   

  Drīkst izmantot tikai pirmo lauku pilnas adreses ievadei. Ja tiks izmantoti vairāk, var sanākt ne tik skaistas dokumentu izdrukas

 • Kontakts - var ievadīt šīs adreses specifisko kontaktpersonu
 • Telefons - var ievadīt šīs adreses specifisko telefona numuru

 • E-pasts - var ievadīt šīs adreses specifisko e-pasta adresi
 • Valsts - ja adreses atrodas citā valstī, tad var to atzīmēt un šī vērtība ievietosies arī Klienta pasūtījumā
 • Reģions, Real.nod.veidne, Maršruts, PVN kods, Pieg.kods - pagaidām netiks izmantots

 • No labels