Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Nosūtītās preces atrodas modulī Noliktava. Nosūtīšanas tiek veidotas no Klientu pasūtījumiem. No nosūtīšanām savukārt var veidot atgriezto preci klientiem.

Darbs ar Nosūtīto preci

Nosūtītā prece tiek veidota no Klientu pasūtījumiem ar funkciju Darbības, Veidot nosūtīšanu.

Nosūtīšana izveidosies arī gadījumā ja noliktavā nebūs preces kuras ir Klientu pasūtījumā. Nosītītajās precēs būs pieejama informācija par pasūtīto, pieejamo un nosūtīto daudzumu

Veidojot Nosūtīto preci jānorāda:

No Klientu pasūtījuma tiek pārnesta informācija par klientu, noliktavu, artikuliem, objektiem, piegādes adresēm

Galvenes lauki:
 • Nr. - ievietojas automātiski
 • Klients - tiek pārnests no klienta pasūtījuma
 • Nosaukums - klienta nosaukums tiek pārnests no klientu pasūtījuma
 • Pavadzīmes Nr. - netiks izmantots
 • ķeksis Apst. - pēc šī ķekša ielikšanas, nosūtījumu vairs nevar labot, jo noliktavā grāmatotās izmaiņas ir neatgriezeniskas

Sadaļa Nosacījumi

 • Datums - nosūtīšanas datums, automātiski ievietojas šīsdienas datums
 • Noliktava - automātiski norādās no klienta pasūtījuma, šī ir noliktava no kuras tiek nosūtīta prece

Mainot noliktavu automātiski mainās pieejamais daudzums.

 • Objekti - pārnesās no klientu pasūtījuma, vajadzības gadījumā var papildināt aiz komata
 • Filiāle - ievietojas automātiski, mainīt nevar
 • Pasūtījuma Nr. - klientu pasūtījuma numurs no kura izveidota nosūtīšana
 • Valoda - nodrošina izdrukas formu izvēlni

Sadaļa Piegāde

 • Transp. kompānija - jāizvēlas kurš būs pārvadātājs, ja pats klients tad atstājam tukšu
 • Nosaukums, Reģ. Nr., A/M informācija, Vadītājs - ievietojas informācija pēc transp.kompānijas izvēles

Sadaļa Piegādes adrese

 • Adreses kods - Ja tiks ievadītas vairākas piegādes adreses klientiem tad šeit varēs izvēlēties no saraksta
 • rinda Piegāde - šeit norādītā informācija drukāsies, kā Fiziskā piegādes adrese. Automātiski pārnesās no Klientu pasūtījuma, vajadzības gadījuma var mainīt

Sadaļa Komentārs

 • Komentāri - šeit var ievadīt kādu informāciju, ko gribas kaut kur pierakstīt, bet ne drukāt

Matricas (sadaļa Artikuli) lauki

Kartiņa A

 

Šeit pārnesās info no Klienta pasūtījuma. Kā arī atkarība no izvēlētajā noliktavā pieejamā daudzuma, tiek parādīts pieejamais un nosūtītais daudzums.

 • Artikuli - artikula kods

Artikula statusa logu , kurā redzama plašāka informācija pa artikuliem noliktavās, var palaist caur Darbības, Artikula statuss vai arī ar Ctrl-I

 • Nosaukums - artikula nosaukums
 • Pasūtīts - nenosūtītais daudzums no klientu pasūtījuma. Piem. ja pasūtīts bija 3 gab. un tad nosūtīti 2 gab., tad nākamreiz taisot nosūtīšanu pasūtītais daudzums rādīs 1
 • Pieej. - pieejamais daudzums norādītajā noliktavā, ja noliktava nav norādīta tad rādās pieejamais daudzums pa visām noliktavām

jābūt uzmanīgiem mainot noliktavu, jo šeit pieejamais daudzums mainās atkarībā no noliktavas

 • Nosūt. - daudzums, kurš tiek nosūtīts klientam, ja vajag šo lauku var mainīt uz mazāku  (piem jāveic ir divas nosūtīšanas no dažādām noliktavām)

Kartiņa B

 • Sērijas Nr. - šeit jānorāda sērijas numurs tiem artikuliem, kuri tiek uzskaitīti pa sērijas numuriem

Kartiņa D

 • Vieta - ja izmanto vietas tad var norādīt

Kartiņa E

 • Objekti - ievietojas automātiski vajadzības gadījumā var papildināt aiz komata

Atgrieztās preces veidošana no Nosūtītajām precēm

Preču atgriešanas gadījumā atgriezto preci veic no Nosūtītajām precēm ar funkciju Darbības, Veidot atgriezto preci (Ctrl-B). Gadījumā ja no viena klientu pasūtījuma ir bijušas vairākas nosūtīšanas, atgriešanu veic no katras atsevišķi. Apraksts par atgrieztajām precēm atrodams instrukcijā Atgrieztā prece.

 • No labels