Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Reģistrs paredzēts piegādātāju pasūtījumu informācijas uzglabāšanai un pasūtījuma izpildes kontrolei. Tas atrodams modulī Pasūtījumi.

Pamatideja šim reģistram ir saturēt pasūtījumā informāciju par konkrētiem artikuliem un to daudzumiem, kas pasūtīti piegādātājam. Tālāk no šī ieraksta var izveidot noliktavas dokumentu Saņemšanu, lai saņemtu preces noliktavā, bet pēc preces saņemšanas arī Ienākošo rēķinu. Tas, ka pasūtījums sasaista šos dokumentus, sniedz šādas priekšrocības:

 • jebkurā brīdī ir zināms precīzs katras pasūtījuma pozīcijas statuss - cik ir piegādāts, par cik ir saņems rēķins un tamlīdzīgi
 • var veikt dažādas preču saņemšanas un rēķinu veidošanas kombinācijas atkarībā no konkrētā piegādātāja/gadījuma specifikas - piemēram vairākas saņemšanas un tad viens rēķins, vairākas saņemšanas un rēķins pēc katras no tām un tamlīdzīgi

HansaWorld sistēmā ir iespējams izveidot atgriezto preci piegādātājam tikai gadījumā, ja prece ir saņemta balstoties uz Pasūtījumu, tādēļ to ievadīšana ir obligāta visām preču saņemšanām

Veidojot pasūtījumu jāaizpilda šādi lauki:

 • Piegādātājs - Izvēlas piegādātāju no saraksta(Ctrl+Enter), kas aizpildīs dažādus saistītos laukus, piemēram, nosaukumu, samaksas nosacījumus, objektus, kontaktpersonu un citus
 • Maks.nosacījumi - aizpildīsies automātiski, bet vajadzības gadījumā jāizvēlas no saraksta
 • Noliktava - jānorāda obligātu, taču lielākā daļā gadījumu aizpildīsies automātiski un jānomaina tikai nepieciešamības gadījumā, izvēloties no saraksta
 • Filiāle - aizpildīsies automātiski no lokālā datora iestatījuma Terminālis
 • Piegādes adrese - aizpildīsies automātiski pēc Noliktavas izvēles
 • Papildizmaksas - ja ir zināmas Pasūtījuma papildizmaksas, tad tās būtu vēlams ievadīt jau Pasūtījuma izveidošanas brīdī. To var izdarīt arī vēlāk Saņemšanā, taču tad nebūs iespējams no Pasūtījuma izrakstīt rēķinu par papildizmaksām, ja tas būs nepieciešams. Iespējams ievadīt līdz 7 papildizmaksām
  • piegādes izmaksas laukā Krava
  • muitas izmaksas laukā Muita
  • citas papildizmaksas laukos Papildizm. 1 līdz 5 (sadaļa Papildizmaksas)

Papildizmaksas jānorāda latos(Bāzes Valūtā 1)!

 • Paraksts - aizpildīsies automātiski Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī
 • Gr. - izmanto, lai apstiprinātu Pasūtījumu
 • Slēgts - izmanto, lai slēgtu pasūtījumu, kad ir zināms, ka ar to darbības ir pabeigtas. Piemēram, var būt gadījums, kad ne visa prece ir saņemta, taču ir zināms, ka tā arī netiks saņemta. Lai šāda prece neskaitītos vēl kā ceļā esoša, Pasūtījumu ir jāslēdz.
 • Valūta - jāizvēlas no saraksta vēlamā valūta. Ievietosies automātiski, ja būs piesaistīta izvēlētajam piegādātājam

Tabulā jāaizpilda šādus laukus:

 • Artikuls - Izvēlas vai ieskenē vajadzīgā artikula kodu

Var vadīt arī Piegādātāja artikulu. Tad sistēma mēģinās atrast šādu piegādātāja artikulu šim piegādātājam un ievietot vajadzīgo mūsu artikula kodu

 • Daudz. - Ierakstam pasūtāmo daudzumu
 • Vienība - Pasūtāmā vienība - aizpildīsies automātiski no artikula
 • Apraksts - Preces nosaukums - aizpildīsies automātiski no artikula
 • Vienības cena - Pasūtāmās preces cenas - ja tiks atrasts Pasūtījuma artikuls un attiecīgi definētā iepirkuma cena, tad tā tiks ielasīta automātiski
 • Pas. art. - Piegādātāja artikula kods. Tā, piemēram, mūsu kods var būt 0T2F3BEU, bet piegādātāja kods 1234314565. Ievietojot artikulu, kuram ir izveidots Pasūtījuma artikuls ar attiecīgo piegādātāju, tas tiks ievietots Pasūtījumā. Kods netiks ievietots, ja pasūtījuma artikulā nebūs aizpildīts lauks Pieg. artikuls
 • Summa - Kopējā summa par pozīciju

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Saņemto preču veidošana

No Pasūtījuma var vienu vai vairākas reizes veidot noliktavas dokumentu Saņemtās preces. Tas izdarāms ar Darbību > Veidot preču saņemšanu

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+L

Ienākošā rēķina veidošana

Pēc Saņemšanas (-u) iegrāmatošanas ir iespējams izveidot piegādātāja jeb Ienākošo rēķinu. Tas izdarāms ar Darbību > Veidot rēķinu

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+F

Ja nepieciešams papildizmaksu rēķinu izrakstīt citam piegādātājam, piemēram, transporta kompānijai, tad:

 • no sākuma jāizveido rēķins preču piegādātājam par preci
 • vēlreiz jāpalaiž rēķina veidošanas logs un jāizvēlas transporta kompānija
 • jāatzīmē Cena un vajadzīgā papildizmaksa
 • jāveido rēķins - tajā būs iekļauta tikai papildizmaksu summa, jo par precēm rēķins jau ir izrakstīts

Artikula statusa logi

Lai vieglāk sekotu līdzi konkrēta artikula statusam, ir pieejams speciāls logs:

 • Artikula statuss, kas atverams ar Darbības > Artikula statuss palīdzību vai taustiņu kombināciju Ctrl+I

Logs rāda informāciju par to rindu, kurā pašlaik atrodas kursors kā arī ņem vērā ierakstā ievadīto noliktavu

Iepriekšējā pirkuma cena

No Pasūtījuma ir iespējams ieraudzīt šī artikula pēdējās Preču saņemšanas - daudzumus, cenas, piegādātājus. Tas ir izdarāms ieliekot kursoru rindā ar artikulu un palaižot atskaiti Darbības > Iepriekšējā pirkuma cena

Artikula meklēšana

Darbība Artikula meklēšana atvērs logu, kas ļaus pēc vairākiem parametriem, piemēram, nosaukuma, koda, klasifikācijām, atrast nepieciešamos artikulus.

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+Shift+F

Pēc meklēšanas atvērsies atskaite, kurā, klikšķinot uz artikula kodiem, artikuli ievietosies Klienta pasūtījuma matricā

Lai atskaite atvērtos, kursoram jābūt artikula koda laukā

 • No labels