Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Iestatījums, kur šo norāda - Modulis Noliktava, Iestatījumi, Noliktavas parametri, Papildu izmaksu aprēķins, Cena vai Svars

Pēc cenas

Hansa aprēķinās pašizmaksu proporcionāli cenas * daudzums 

 

Pēc svara

 

Lai strādātu pēc svara artikulos sadaļā Nol.Vad laukā Svars jābūt norādītam vienības svaram

Ja saņemšanā būs artikuli kuriem ir norādīts svars un kuriem nav, tad tiem kuriem nav norādīts svars transporta, muitas un papildu izmaksas netiks pievienotas.

 

 

Saņemšanā transporta, muitas un papildu izmaksas

 

  • No labels