Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Lai veiksmīgi uzsāktu datu ievadi HansaWorld sistēma jaunā finansu gadā, jānodefinē:

 1. Finanses (Sistēma) - Iestatījumi - Finanšu gadi - jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga. (warning) pirms saglabāšanas pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam mainīt;
 2. Katrā modulī izmantojamo reģistru numuru sērijas Iestatījumi - Numuru serijas, piemēram:
  Realizācijas - iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini;

Ja mainās likumdošana attiecībā uz HansaWorld izmantotiem iestatījumiem, zemāk saraksts, kuros iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacīumus:

 1. PVN likmes - jā mainās PVN likmes, ieteicams veidot jaunas likmes pēc apraksta:
  Ieteikumi jaunas PVN likmes izveidei HansaWorld Sistēmā
 2. Neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem, invalīdu atvieglojumi, minimālā alga:
   Algas - Iestatījumi - Konstantes - jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un likmi, izmantojot līdz šim esošo kodu;
 3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, sociālā nodokļa likmes maiņa, jānodefinē:
  Algas - Iestatījumi - Likmes - attiecīgās likmes kartiņā jāieraksta jaunais periods un likmes vērtība.
 4. VSAOI objekta maksimālais apmērs jāmaina, atkarībā no izmantojamiem iestatījumie:
  Algas - Iestatījumi - Konstantes;
  Algas - Iestatījumi - Operāciju tipi - attiecīgajā sociālā nodokļa operāciju tipā;
   
 • No labels