Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

1. Apraksts

Datu saglabāšana Hansaworld Enterprise notiek reģistros. Katrs reģistrs atsevišķi ir atbildīgs tikai par tajā ievadītajiem datiem. (Piemēram, artikuli glabājās artikulu reģistrā INVc, artikulu klases glabājās atsevišķā artikulu klašu reģistrā DIVc un tamlīdzīgi) Dati savstarpēji tiek sasaistīti veidojot atskaites, dokumentus, jaunus ierakstos ar Hansaworld programmā.

Šajā lapā tiks aprakstīts kā izveidot Hansaworld importa failus, izmantojot Excel darbalapas un pievienotas sagataves biežāk izmantojamajiem importa reģistriem.

Šādi izskatās importa faila sagatave:

Sagatave sastāv no trīs daļām: Galvene, Kolonnu apraksti, Importējamie dati. Kolonnu un rindu skaits datu importam nav ierobežots un dažiem reģistriem kolonnas var būt pat vairāk kā 100, bet nav obligāti nepieciešams aizpildīt visas, jo daļa no tām var tikt aizpildīta automātiski pēc importa vai arī paredzētas tikai iekšējai datu apstrādei.

2. Galvene


Galvene(1.) aizņem 8x6 šūnas jeb kolonnas no A līdz H (ieskaitot) un 6 rindas. Ja netiek atsevišķi pielāgots importa fails, tad ir svarīgi nemainīt informāciju tajā. Atrodamie ieraksti šūnās norāda uz to kādā veidā tiks veikts imports Hansaworld sistēmā. Reģistra nosaukums (2.) būs atbildīgs par to kurā reģistrā tiks ievietoti dati. Šūna D2 norādīs to vai importējamie dati aizvietos esošos ierakstus reģistrā vai papildinās.

Sākot ar versiju 7.2 galvene aizņem 9 rindas (8x9 šūnas) un tajā ir nepieciešams ierakstīt arī versijas numuru.

3. Kolonnu apraksti


Nākamajās rindās pēc galvenes ir izvietoti kolonnu apraksti, lai būtu vieglāk darboties ar vajadzīgo datu kopēšanu. Rindu skaits sagatavēs būs 2 līdz 5. Tajās būs (piecu rindu gadījumā):

 • Kolonnas Nr.
 • Apraksts angliski
 • Apraksts latviski
 • Kolonnas nosaukums datubāzē (reģistrā)
 • Ieraksta tips (Teksts, skaitlis)

Šīs piecas (četras, trīs, divas) iekrāsotās rindas BŪS JĀIZDZĒŠ veidojot importa failu.

4. Importējamie dati

Nākamajā dokumenta daļa (1.) paredzēta datu ievadei. Rindu skaits ir neierobežots, bet ir jāatcerās, ka īpaši lielus failus varētu nākties sadalīt.

Katra rinda ir atbildīga par vienu ierakstu (2.), attiecīgi katrā kolonnā tiek pievienoti esošie dati (ja tādi ir) par šo ierakstu. Piemēram, Aktivitāšu reģistrā, importējot aktivitātes, katra rinda atainos vienu aktivitāti ar tās datiem kā sākuma laiks, ilgums, iesaistītās puses un tamlīdzīgi. Svarīgākie ieraksti parasti būs faila pirmajās kolonnās (tādi kā numurs, nosaukums, datums un tamlīdzīgi). 

Gadījumos, kad reģistram ir pieejama matrica, pēc katra ieraksta (rindas) nepieciešams aizpildīt nākamo rindu ar matricas ierakstiem vai tukšumu (ja nav matricas ieraksti). Ja ir matricas ieraksti, tad tukšā rinda ir jānovieto pēc matricas ierakstu rindām. (3.)

4.1. Reģistru saraksts

Tabulā attēloti apraksti, reģistra nosaukums un vai ir pieejams matricas lauks (nepieciešama tukša rinda starp ierakstu rindām) biežāk importējamajiem datiem

   
AprakstsReģistrsMatrica
AktivitātesActVcIr
Aktivitāšu klasesActTypeGrVcNav
Aktivitāšu tipiActTypeVcNav
ArtikuliINVcIr*
Artikulu grupasITVc1Ir
Artikulu klasifikācijasDIVcNav
Atskaišu periodiPeriodBlockNav
Banku sarakstsBankVcNav
DepartamentiDepVcNav
GrāmatojumiTRVcIr
Ienākošie rēķiniViVcIr
Klasifikācijas tipiCTypeVcNav
Klientu kategorijasCCatVcNav
Kontakti (t.sk. Klienti)CUVcNav(Ir)**
Kontaktu klasifikācijasCClassVcNav
Koresp. veidiCLCorspVcNav
 
AprakstsReģistrsMatrica
MērvienībasUnitVcIr
Nolietojuma metodesDeprModVc1Ir
ObjektiObjVcNav
Objektu tipiOtVcNav
PamatlīdzekļiAT2UnitVcNav
PersonasUserVcIr
Piegādes kategorijasVgVcNav
Piegādes kompānijasFreightCompanyVcNav
Pasūtāmo līdzekļu grupasAT2VcIr
Pasūtāmo līdzekļu kategorijasAC2BlockNav
RēķiniIVVcIr
Samaksas veidiPMBlockNav
SaņemšanasPUVcIr

Standarta problēmas

StandProblemVcNav

* Nepieciešama vēl viena atsevišķa papildus rinda, jo ierakstiem kopā ar matricu ir arī piezīmju lauks

** Atsevišķa rinda nepieciešama, jo ierakstiem nav paredzēta matrica, bet to aizstāj piezīmju lauks

6. Failu saglabāšana teksta formātā / Failu imports

Lai failus varētu atpazīt Hansaworld sistēmā, tos nepieciešams saglabāt kā "Teksts (atdalīts ar tabulatoriem).txt"

Hansaworld sistēmā imports notiek no Tab delimited teksta failiem

7. Ieteikumi un derīgi zināt

7.1. Pievienot Excel tukšas rindas

Bieži ir gadījumi, kad dati netiek saglabāti ar tukšām rindām, kas ir nepieiciešams datu importam, ja reģistrā ir paredzēta matrica. Ar Excel ir viegli izvietot, lai šāda rinda tiktu izveidota automātiski un nebūtu nepieiešams ar roku ielikt katru jauno tukšo rindu.

 • Jāievada (jāpārkopē dati) uz Hansaworld importa faila sagatavi.
 • Tukšajā kolonnā (Ja sagatavē nav izveidota tukša kolonna, tad tā ir jāizveido). Jāpiešķir rindām numerācija
 • Šī numerācija (no 1 līdz pēdējam skaitlim) ir jānokopē un jāievieto tabulas apakšā. 
 • Pēc tā attiecīgā kolonna ir jāiezīmē un jānospiež uz kārtošana (Dati -> kārtošana) un jāizvēlās attiecīgā kolonna
 • Kārtošanas rezultātā rindas tiks sakārtotas pēc principa viena ar ierakstu, viena bez. Pēdējais solis ir izdzēst kolonnu, kurā tika ievadīti numuri kārtošanai

7.2. Ieteikumi failu sagatavošanai

Vajadzētu izvairīties no mīkstinājuma zīmju lietošanu 

Pirms importa nepieciešams pārbaudīt vai visi obligāti aizpildāmie dati reģistros nav tukši.

Koda lauki ierasti tiek veidoti gan no burtiem gan cipariem, un vēlams kodus izvēlēties līdz 8 simbolu garumā

Nosaukuma laukos paredzēta garāku tekstu ievade

UUID, ID un citi lauki paredzēti tikai skaitļiem

Nevajag censties aizpildīt visus laukus, ir pietiekami, ja ir piešķirts tikai kods un nosaukums. Ja pārējā informācija par produktu vai pakalpojumu tiek saglabāta citādā veidā, vienkāšāk varētu būt pēc importa manuāli ievadīt iztrūkstošos datus.

7.3. Ierobežojumi

Nedrīkst būt " " (space taustiņš) kodu laukos

7.3. Lauku garums un formāts

Visiem laukiem ir stingri noteikts kāda informācija var būt tajos ierakstīta. 

Importa failu sagatavēs lauka "lauka tips" rinda norāda uz to kāda tipa rinda tā ir un cik daudz simbolus šajā laukā iespējams ierakstīt. Parasti, koda laukiem tā ir īsa lielo burtu virkne, ID laukiem - ciparu un burtu virkne, teksta laukiem - attiecīgi gandrīz nav ierobežojumi uz ievadītajiem simboliem.

Tabulā aprakstīti biežāk lietotie lauku tipi. Garuma ierobežojumi norādīti importa failos šūnās, kurās tiek aprakstīti lauku tipi, norādot garumu aiz komata. (Piemēram M4Code,20 vai M4Str,100 - attiecīgi nozīmēs koda lauks ar 20 simbolu maksimālo garumu vai teksta lauks ar 100 simboliem). Ja aiz komata tiek norādīta nulle, aprakstot lauka tipu, tad, ja nav speciāli norādīts, laukam var piešķirt bez ierobežojuma vērtības, ja tās atbilst tipam.

TipsIerakstu veidsGaruma ierobežojumsPiezīmes   
M4CodeLielie burtiJā (Rakstīts importa failā)    
M4StrTeksts, cipariJā (Rakstīts importa failā)    
M4UstrTeksts, cipari (Rakstīts importa failā)    
M4IntCipariBez decimāldaļām   
M4LongCipariBez decimāldaļām   
M4ValCipariAr decimāldaļām   
M4UValCipariAr 3 decimāldaļām   
M4DateDatums    
M4TimePulksteņa laiks    
M4UUID  Vienmēr tukšs, ja netiek atjaunota datubāze   
M4PhoneNoCipari    
M4Mark0 vai 1Norāda vai lauks ir atzīmēts   

8. Failu sagataves

 

 • No labels