Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja nepieciešams veikt savstarpēju ieskaitu neapmaksātiem realizācijas un piegādātāju rēķiniem, iesakām divus veidus:

 1. Ierakstu saslēgšana grāmatojumā (ja netiek kontrolēti debitoru un kreditoru konti un sistēma to lietotājam attiecīgajā datu bāzē ļauj veikt).
  Finanses - Grāmatojumi - Jauns - E sadaļa - T kolonnā uz Ctrl+enter izvēlas P (piegādatājs) vai K (klients), tad kolonnā Sēr.Nr. uz Ctrl+Enter tiek atlasīti konrētā moduļa rēķini, kurus var izvēlēties un pievienot šim grāmatojumam katru savā grāmatojuma rindā.
  Saliekot savstarpēji ieskaitāmos rēķinus, grāmatojums Debeta un Kredīta summām jābūt vienādām. Ja tās nesakrīt, tad attiecīgā rēķina summa grāmatojumā jāizmaina manuāli.
   
 2. Ierakstu saslēgšana Maksājumos (ja sistēmā tiek kontrolēti kreditoru un debitoru konti, vai izmantojat mazo produktu, kurā 1. variants nav iespējams).
  Realizācija - Iestatījumi - Samaksas veidi - izveidojat jaunu samaksas veidu ar starpkontu un nosaukumu Savstarpējs ieskaits.
  Realizācija - Maksājums - Jauns - norādiet samaksas veidu - Savstarpējs ieskaits, datumu un maksājumu rindās realizācijas rēķinus, kurus jāsieskaita. Iegrāmatojiet maksājumu.
  Piegādātāji - Maksājumu uzdevums - Jauns  - norādiet samaksas veidu - Savstarpējs ieskaits, datumu un maksājuma uzdevuma rindās piegādātāju rēķinus, kurus jāsieskaita. Iegrāmatojiet maksājumu uzdevumu.
  Šajā gadījumā būs divi grāmatojumi uz starpkontu, kā rezultātā starpkonta atlikumam jābūt 0 (pārbaudiet to ar finansu atskaiti Apgrozījuma pārskats, norādot konkrēto datumu un kontu). 
 • No labels