Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-rēķini

E-rēķini nekādi neatšķiras no tiem rēķiniem, kurus gatavojat HansaWorld sistēmā. Tas ir pakalpojums, kas nodrošina, ka klienta un piegādātāja ERP sistēmu dokumenti savā starpā prot automātiski nosūtīties un izveidoties otrā datu bāzē.

Šo pakalpojumu nodrošina Omniva (https://www.omniva.lv/bizness/finanses).


E-rēķinu uzstādīšana

 • Jāzvana HWL, lai pieslēdz e-rēķinus
 • Saņemam atslēgu
 • Modulis Sistēma>>Iestatījumi>>Tīmekļa pakalpojumu iestatījumi (vecākās versijās - Elektronisko rēķinu parametri)
  • E-rēķinu servisa adrešu norādīšana
  • Aktivizēšana
   • Sūtīšana un saņemšana pēc noklusējuma - Sūtīt visu
   • Sūtīt e-rēķinus - Aktīvs
   • Saņemt e-rēķinus - Aktīvs


  • E-rēķini
   • ✓ E-rēķini ar pdf datnēm
   • E-rēķini - Tikai noteiktiem klientiem

 • Restartēt serveri
 • Pārbaudīt, vai uzstādīšana ir izdevusies
  Modulis Sistēma >> Atskaites >>  E-rēķinu iestatīšanas statuss
  • Lookup Server - lookup.hansaworld.com:443
  • Service
   Code - SENDEINVOICE
   Address - e-invoices.lat.omn.hansaworld.net:503
  • Electronic Invoices Setting
   Ja viss ir kārtībā, tad visur jābūt "Running"
   Send Electronis VAT Declarations jābūt "Stopped"
  • Company & Enabler
   Code - 8 ( ja ir Error vai kaut kas cits, jākontaktējas ar HWL)


E-rēķinu lietošana

 • Realizācija
  • Vēlreiz pārbaudīt, vai Tīmekļa pakalpojumu iestatījumos E-rēķinu parametros ir norādīts "Tikai noteikti klienti", nevis "Visi klienti"
  • Modulis Realizācija >> Reģistri >> Rēķini
   ✓ Grāmatot >> e-rēķins izveidojas un aizsūtās automātiski
  • Modulis Realizācija >> Iestatījumi >> Elektronisko rēķinu rinda
   Rindā var redzēt, ka e-rēķins ir izveidojies un kolonnā Statuss ir ✓, ja nosūtīts
 • Piegādātāji
  • Modulis Piegādātāji >> Reģistri >> Ienākošie e-rēķini
   ✓Grāmatot >> Norādā PVN kodus >> Saglabā >> Darbība "Veidot ienākošo rēķinu"
  • Modulis Piegādātāji >> Reģistri >> Ienākošie rēķini >> Jānorāda konti, pa kuriem sadalīt summu >> ✓Grāmatot

 

 • No labels