Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Jaunajā produktā realizēta stingrāka lietotāju licencēšanas kontrole, kas uzskaita visus vārdiskos lietotājus (iepriekš skaitīja tikai pastkastes). Importējot datus no vecā produkta, tie vārdiskie lietotāji, kuriem nepietiks licences, tiks konvertēti par nelicencētiem.

Pēc šāda lietotāja pieslēgšanās, citi lietotāji nevarēs autorizēties un saņems paziņojumu: "Serverim pieslēdzies nelicencēts lietotājs. Lai citi varētu izmantot sistēmu, tam jāiziet no sistēmas."

Sekmīgi pārejai uz jauno sistēmu, pirms datu pārnešanas jāpārliecinās vai esošajā HWE versijā (Produkcijas vidē) visām personām, kas nav lietotāji, Lietotāja tips ir Laika uzskaite un ja tā nav, tas jānomaina. To var izdarīt Sistēmas moduļa Personu reģistrā.

Gadījumā, ja nekorekti dati jau importēti jaunajā produktā, tad šo darbību nepieciešams veikt jaunajā produktā.

Ērtākai vārdisko lietotāju pārskatīšanai varat izmantot Sistēmas moduļa atskaiti Personu Saraksts, Page Up un Down, kad atvērta Personas kartiņa vai pogas < > Prsonas kartiņas galvenē.

  • No labels