Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lietotāja paroli iespējams nomainīt vairākos veidos:

  1. Navigācijas centrs >> Darbības >> Mainīt paroli

  2. Sistēma >> Personas >> Izvēlēties personu >> Darbības >> Mainīt paroli (ja lietotājam nav Globālā lietotāja)

  3. Tehniskie parametri >> Globālie lietotāji >> Izvēlēties lietotāju >> Darbības >> Mainīt paroli (ja lietotājam ir Globālais lietotājs)

  • Modulī Sistēma un Tehniskie paramatetri paroli var mainīt tikai tie lietotāji, kam ir pieeja šiem reģistriem (piemēram, Superuserim vai Sistēmas administratoram)
  • Ja parādās paziņojums "Nederīga parole", tad pārbaudiet, vai jaunā parole atbilst uzstādītajiem parametriem. Modulis Sistēma >> Iestatījumi >> Paroles parametri.
  • No labels