Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lai no HansaWorld sistēmas būtu iespēja izeksportēt Ziņas par darba ņēmējiem uz EDS, sistēmā ir jabūt ievadītiem Rīkojumiem par darbinieku kustību ar attiecīgiem Rīkojumu tipiem.

Jāsagatavo iestatījumi:

 

  • Personāls - Iestatījumi - Profesiju klasifikatots - jābūt aizpildītiem visiem nepieciešamajiem klasifikatora kodiem, kādus izmantojat uzņēmumā;
  • Personāls - Reģistri - Amati - jābūt aizpildītam laukam Klasifikators (uz Ctrl+Enter jāizvēlas augstākminētajā iestatījumā ievadītais klasifikators);
  • Personāls - Reģistri - Darbinieki - Darba attiecības - Oficiālais amats - jābūt ieliktam amatam no Ctrl+Enter izvēles.
  • Personāls - Iestatījumi - Rīkojumu tipi - C sadaļā ir jābūt ievietotam Rīkojuma Ziņu kods, kas atbilst Ziņu kodam EDS
  • Personāls - Rīkojumi - Jābūt ievadītiem rīkojumiem ar attiecīgu Rīkojuma tipu, kā arī Sākuma datumu (šo datumu eksports eksportē, tas nozīmē, ka atbrīvošanas rīkojumiem šis datums arī ir jāazipilda, kā ziņu datums, tāds pat kā beigu datums), Rīkojuma datumu.
  • Personāls - Dokumenti - Ziņas par darba ņēmējiem - norādiet periodu un Ziņu kodus 11:92 - pārbaudiet datus uz ekrāna
  • Personāls - Eksporti - EDS-Ziņas par darba ņēmējiem - saglabājat failu Nosaukums.xml, kuru importējat EDS sistēmā. Jāizvēlas Meklēt pēc - Rīkojuma datuma vai Rīkojuma sākuma datuma;
  • No labels