Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tika priekšapmaksāts.

Process ir šāds:

 1. Izveido Klienta pasūtījumu;
 2. Priekšapmaksas izveide ar Klienta pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.
  1. D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukumums un summas
  2. Maksājumu iegrāmatojot, rēķins ir apmaksāts. Klienta pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa

3. Rēķina izveide un veiktās priekšapmaksas piesaiste

  • No Klienta pasūtījuma
   • Veidot -> Rēķinu.  Izveidosies rēķins tad, ja Klienta pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas". Ja ķeksis tur nav, tad jāieliek - tas vai viņš ieliekas automātiski ir atkarīgs no iestatījuma. 
   • Pēc tam izveidojas rēķins, kurā automātiski ir piesaistīta priekšapmaksa

  • Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins
   • Ja nepieciešams viens rēķins vienam vai vairākiem pasūtījumiem, to var veidot modulī Realizācija >> Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins
   • Lai piesaistītu priekšapmaksu šādam rēķinam, ir jāizmanto darbība no zobrata izvēlnes "Piesaistīt priekšapmaksu". Tad atvērsies logs, kurā varēs izvēlēties atiecīgo priekšapmaksas maksājumu, kuru piesaistīt rēķinam


4. Process pabeigts

  • Ja priekšapmaksa ir par visu rēķina summu, tad rēķins ir apmaksāts - to var redzēt:
   • sarakstā parādās zaļš
   • rēķina statusa atskaitē (Zobrata izvēlne > Rēķina statuss) augšā labājā varēs redzēt, ka atlikusī neapmaksātā summa ir 0,00
 • No labels