Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ir divi varianti, kā šos datus uzskaitīt HWE sistēmā:

 1. Pamatlīdzekļu modulī - veidot katram inventāram un darba apģērbam savu PL ierakstu ar Grupu un kategoriju Inventārs vai Darba apģērs un ķeksi Slēgts, lai nerādās kopā ar PL; 

  Pamatlīdzekļi - Pamatlīdekļu grupu kategorijas - izveidojam nepieciešamo mazvērtīgo inventāru Kategorijas, piemēram - INV (inventāram) un DA  (darba apģērbam) speciāli bez kontiem, jo grāmatojumi nebūs jāveic;

  Pamatlīdzekļi - Pamatlīdzekļu grupas - izveidojam nepieciešamās inventāra grupas, kodu sākot ar burtu "I"(inventāts), piemēram, I_KRESL - grupa inventāram- krēsliem (šeit jāapdomā, vai gribat inventāru un darba apģērbu atlasīt pa grupām - krēsli, cimdi, etc. Ja ne, ta var veidot divas grupas INV un DA);

  Izveidojat Pamatlīdzekļa ierakstu (tā koda sākumā arī var likt burtu "I" (inventārs), nolietojuma metodi un sākuma datums1 neliekam - tas uzrādās atskaitē Pamatlīdzekļu saraksts (norādot personu), bet neuzrādās Nolietojuma askaitē.

  Atskaites, kuras varai izmantot PL modulī inventāram un darba apģērbam:

  Pamatlīdzekļu saraksts, norādot pamatlīdzekļu klasi DA vai INV (ja ieliek ķeksi Neņemt vērā iegādes datumu, tad rāda visus, ja neieķeksē, rāda tikai tos, kuri iegādāti atskaites periodā), šai atskaitē varat norādīt arī Personu vai Departamentu.

  Ja kāds inventārs vai DA jānodod citai personai vai uz citu departamentu, tad ievadat Pamatlīdzekļa statusa ierakstu, norādot jauno personu un vai departamentu un to, ka tā ir Kustība vai Atb.persona, var izdrukāt aktu par personas maiņu.

  Ja inventārs ir jānoņem no uzksaites, tad PL ierakstā ielieciet ķeksi slēgts un Komentārā ierakstiet, kapēc un kad tas ir norakstīts.

   

   
 2. Noliktavas modulī - veidot katram inventāram un darba apģērbam Noliktavas tipa artikulu, Katrai personai savu personas noliktavu un saņemt attiecīgos artikulus katras personas noliktavā.
 • No labels

2 Comments

 1. Unknown User (evarslavane)

  un kā veic periodisko norakstīšanu?

  1. Noraksta ar PL norakstīšanas ierakstu vai ķeksi slēgts, kā aprakstā minēts.
   Summas jānoraksta finansēs, izveidojot manuālu grāmatojumu.