Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Nepieciešamie iestatījumi

Personāls - Iestatījumi - Teksta rindu tipi

 

Kur:

Kods - EDS tabulas lauku kods;

Tips - EDS tabulas lauku koda atšifrējums;

Grupas - Darba veida grupa no Perosnāls - Iestatījumi - Teksta rindu tipu grupas.


Personāls - Iestatījumi - Nodokļu grupas


 

Kur:

Kods - nodokļu grupas kods;

Nosaukums - nodokļu grupas nosaukums.

Katrai nodokļu grupai norāda atbilstošu Eksporta kodu (izmantot identiskus kodus kā ir attēlos DI; DP; DN).

 
Algas- Iestatījumi- Algu parametri - Citi parametri - Darba veida grupa


Norāda pirms tam izveidoto darba veida grupu.

 
Algas - reģistri - Darbinieki - Nodokļu grupa + Teksti - Kods


Norāda pirms tam izveidotos Nodokļu grupu un Tekstu sadaļā kolonnā Kods -  Eksporta kodu.

2.Atskaite, lai pārbaudītu eksportējamos datus

Datu pārbaudei varam izmantot modulis Algas - Atskaites - Algu aprēķini:

Kur:

Periods - norāda vajadzīgo periodu;

Atskaites formula - norāda speciāli izveidoto atskaites formulu;

Pārējos laukus var neaizpildīt.

Atskaites formulas parametri:

Kolonnā kods - eksporta rindu secība;

Kolonnā Formula - eksportējamās summas operāciju tips;

Kolonnā Komentārs - eksporta kolonnas nosaukums.

3.Eksports uz EDS

Algu modulis - Rutīnas - Eksports - Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN):

Kur:

Periods - norāda nepieciešamo periodu;

Formulas kods - norāda speciāli izveidotu atskaites formulu;

Izpildītājs - lauks aizpildās automātiski ar tās personas vārdu, kas ir pieslēgusies sistēmai un veic eksportu, bet to var arī mainīt;

Vadītājs - lauks aizpildās automātiski no Sistēma - Iestatījumi - Informācija par kompāniju - Vadītājs, bet to var arī mainīt;

Pārējos laukus var neaizpildīt;

Kur formulas parametri:

Kad nospiež OK, lai eksportētu, atveras logs:

Kur:

Norāda nosaukumu ar latīņu alfabēta burtiem, bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm;

Spiež Save

 

 

 

 

 

 

  • No labels