Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

1.Nepieciešamie iestatījumi

Personāls - Iestatījumi - Teksta rindu tipi

 

Kur:

Kods - EDS tabulas lauku kods;

Tips - EDS tabulas lauku koda atšifrējums;

Grupas - Darba veida grupa no Perosnāls - Iestatījumi - Teksta rindu tipu grupas.


Personāls - Iestatījumi - Nodokļu grupas


 

Kur:

Kods - nodokļu grupas kods;

Nosaukums - nodokļu grupas nosaukums.

Katrai nodokļu grupai norāda atbilstošu Eksporta kodu (izmantot identiskus kodus kā ir attēlos DI; DP; DN).

 
Algas- Iestatījumi- Algu parametri - Citi parametri - Darba veida grupa

Norāda pirms tam izveidoto darba veida grupu.

 
Algas - reģistri - Darbinieki - Nodokļu grupa + Teksti - Kods

Norāda pirms tam izveidoto Eksporta kodu.

2.Atskaite, lai pārbaudītu eksportējamos datus

Datu pārbaudei varam izmantot algu modulis - algas atskaites - algu aprēķini:

Kur:

Periods - norāda vajadzīgo periodu;

Atskaites formula - norāda speciāli izveidotu atskaites formulu;

Pārējos laukus var neaizpildīt.

Atskaites formulas parametri:

Kolonnā kods - eksporta rindu secība;

Kolonnā Formula - eksportējamās summas operāciju tips;

Kolonnā Komentārs - eksporta kolonnas nosaukums.

3.Eksports uz EDS

Algu modulis - Rutīnas - Eksports - Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN):

 

Kur:

Periods - norāda nepieciešamo periodu;

Formulas kods - norāda speciāli izveidotu atskaites formulu;

Izpildītājs - lauks aizpildās automātiski ar tās personas vārdu, kas ir pieslēgusies sistēmai un veic eksportu, bet to var arī mainīt;

Vadītājs - lauks aizpildās automātiski no Sistēma - Iestatījumi - Informācija par kompāniju - Vadītājs, bet to var arī mainīt;

Pārējos laukus var neaizpildīt;

Kur formulas parametri:

Kad nospiež OK, lai eksportētu, atveras logs:

Kur:

Norāda nosaukumu ar latīņu alfabēta burtiem, bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm;

Spiež Save

 

 

 

 

 

 

  • No labels