Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Pamatlīdzekļi - Iestatījumi - Pamatlīdzekļu grupu kategorijas - jābūt aizpildītiem kontiem A, B, C sadaļās kolonnā Pamatl (Asadaļā - PL konts, B sadaļā - nolietojuma konst, C sadaļā - izmaksu konts);
 2. Pamatlīdzekļi - Reģistri - Pamatlīdzekļi - katrā ierakstā jābūt:
  1. Kategorija;
  2. Iegādes vērtība;
  3. Daudzums - 1gab;
  4. Nol.metode 1;
  5. Sākuma datums 1;
 3. Pamatlīdzekļi - Atskaites - Nolietojuma atskaite - Periods - Iekļaut periodā norakstītos - uz Ekrāna - OK  >  pārbaudam nolietojuma summas kolonnā Izmaiņas;
 4. Pamatlīdzekļi - Atskaites -  Grāmatojumu pārskats  - šī atskaite parādā uz kuriem kontiem tik visas nolietojuma summas grāmatotas;
 5. Abām augstākmineto atskaišu kopsummām ir jāsakrīt.
 6. Pamatlīdzekļi - Rutīnas - Apkalpošana - Nolietojuma grāmatojumi - Periods - Grāmatojuma datums(perioda pēdējā diena) - Iekļaut periodā norakstītos - OK
 7. Pēc apkalpošanas Finansēs izveidojas grāmatojums;
 8. Pēc apkalpošanas Pamatlīdzekļu reģistrā Pamatlīdzekļu grāmatojumi izveidojas ieraksts ar atšifrētu grāmatojuma numuru, kas iet uz PL kartiņu.
  (warning) cik reizes par vienu periodu laidīsiet apkalpošanu, tik reizies Pamatlīdzekļu grāmatojumā, par attiecīgo periosu būs nolietojums. Šis jākontrolē manuāli.
  (warning) ja finansu grāmatojums tiek izdzēsts, tad Pamatlīdzekļu grāmatojumus par šo grāmatojumu var izdzēst Modulī Datu bāzes apkalpošana - Rutīnas - Apkalpošana - Dzēst pamatlīdzekļu grāmatojumus - Norādot konkrēto grāmatojuma numuru.
 • No labels