Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

JIRA Uzdevumu var izveidot šādos veidos:

1. Klienta pārstāvis, kam jau ir JIRA lietotājs, izveido JIRA Uzdevumu Klienta konta vietnē https://services.burti.lv vai Burti Atbalsta Centrā http://support.burti.lv

 • Lietotāja autorizācija
 • Klientu konts >> Jautājumi >> Nonāksiet vietnē Burti Atbalsta Centrs

 • Burti Atbalsta Centrs >> Izvēlēties atbilstošo tēmu
 • Izveidot uzdevuma kopsavilkumu un aprakstu >> Create
   

2. Ja Klienta pārstāvim nav JIRA lietotāja, tas tiks izveidots manuāli, par to paziņojot uz Klienta pārstāvja e-pastu.

3.Klienta pārstāvis iesniedz pieprasījumu telefoniski vai mutiski. Šādā gadījumā Izpildītājs izveido JIRA Uzdevumu Klienta pārstāvja vārdā.

 • Lai Izpildītājs varētu pieņemt Uzdevumu, jābūt zināmiem vismaz šādiem Uzdevuma parametriem:

  • Klienta pārstāvja vārds un uzvārds;

  • Klienta nosaukums;

   • Ja klients apkalpo vairākus uzņēmumus (piemēram, grāmatvedības birojs), nepieciešams specificēt, uz kuru uzņēmumu attiecas konkrētais uzdevums.
  • HansaWorld vai Izpildītāja produkta nosaukums;

  • Saprotams Uzdevuma apraksts.

Uzdevums uzskatāms par izveidotu, ja tam ir statuss OPEN (sk. attēlā) un tas ir piešķirts Izpildītāja pārstāvim (attēlā - People involved)

→ Uzdevumam tiek piekārtots unikāls identifikators, kas tiek izmantots Uzdevuma precīzējumu, statusa, atbildīgo personu, prioritātes un citu parametru pārvaldē, kā arī darba laika novērtējumu, uzskaites un apmaksas nolūkos (attēlā - DESK – 38)

         

JIRA uzdevuma statuss

 1.  Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. JIRA uzdevuma statuss tiek mainīts no OPEN uz IN PROGRESS.
 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim. JIRA statuss tiek mainīts uz ESTIMATED
 3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss Estimate Accepted - ESTIMATE ACCEPTED), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai noteiktajā Izpildes termiņā. 
 4. Ja nepieciešama precizējoša informācija vai ja uzdevums ir izpildīts, tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai precizēšanai (statuss Waiting for Customer - WAITING FOR CUSTOMER).
 5. Automātiski akceptētos Uzdevumus, kurus nepieciešams izvietot Sistēmas Darba vidē, Klienta pārstāvis atbilstoši atzīmē (Accept the Solution) un piešķir Izpildītājam (statuss Ready to deploy - INVOICE).
 6. Izpildītājs periodiski izvieto vienu vai vairākus Uzdevumu risinājumus, kurus Klients atzīmējis JIRA, Sistēmas Darba vidē (statuss Deployed - DEPLOYED) un piešķir tos Klienta pārstāvim. 
 7. Ja noteiktajā termiņā nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad uzdevums automātiski tiek uzskatīts par akceptētu un iekļauts nākamā rēķinā (statuss Invoice - INVOICE). 
 8. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē nepilnības konkrētajā uzdevumā kā komentāru, tādā veidā to piešķirot Izpildītājam ar status Reopened - REOPENED). 

   


 • No labels