Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Sākumā nepieciešams izveidot vajadzīgo(s) objektu(s) tipu(s).

Modulis>Finanses>Iestatījumi>Objektu tipi

Kodā norādam kodu, komentārā komentāru, Sāk. rinda norāda prefiksu, kas tiks pielikts priekšā klienta numuram, kas norādīts kontaktu kartiņā, tādējādi izveidojot katram kontaktam unikālu objektu. Garums var atstāt tukšu.

2. Lai iestatītu automātisko objektu veidošanos, jādodas uz Modulis>CRM>Iestatījumi>Kontaktu parametri vai Modulis>Realizācija>Iestatījumi>Kontaktu Parametri (paramterus var mainīt tikai tad, ja sistēmā neviens cits nav pieslēdzies)

Laukos Real. objekta tips un Pieg. objekta tips norāda nepieciešamos objekta tipus (šajā gadījumā pirms tam izveidoto DK)

Nepieciešams ieķeksēt laukus:

  • Automātiski veidot Realizācijas objektus kontaktiem
  • Automātiski veidot Piegādātāju objektus kontaktiem

Spiežam "Saglabāt"

3. Kad nepieciešamie iestatijumi ir uzstādīti, varam veidot jaunu kontaktu.

Modulis>Realizācija>Kontakti>Veidot>Jauns kontakts

  • Ja, veidojot jaunu kontaktu, tiek izvēlēts ķeksis "Klients", tad automātiski tiks izveidots Realizācijas objekts.
  • Ja, veidojot jaunu kontaktu, tiek izvēlēts ķeksis "Piegādātājs", tad automātiski tiks izveidots Piegādātāja objekts.
  • Ja, veidojot jaunu kontaktu, tiek izvēlēts gan ķeksis "Klients", gan ķeksis "Piegādātājs", tad automātiski tiks izveidots gan Realizācijas objekts, gan Piegādātāja objekts.

Izveidotos objektus var redzēt skatā "Kompānija"

  • No labels