Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veicot versijas maiņu, pirms sākt vadīt jaunu informāciju jaunajā versijā, ir nepieciešams pārbaudīt vai visi dati ir pārnesušies korekti.

Lai to varētu izdarīt, dažādos moduļos ir jāizveido atskaites, gan jaunajā, gan vecajā versijā, kuras tiek izmantotas salīdzināšanai, lai pārbaudītu pārnestos datus. Šo atsakišu rezultātiem vajadzētu būt vienādiem.

Atskaišu saraksts, kuras ir ieteicams salīdzināt:

  • Modulis - Finanses - Atskaites - Apgrozījuma pārskats - Kopsummas un Atlikumi pa interesējošiem objektiem (piemēram, Avansa norēķnu personām, Darbiniekiem, Debitoriem, Kreditoriem, u.c. izlases veidā)
  • Modulis - Finanses - Atskaites - Galvanā grāmata - Kopsummas un Atlikumi pa interesējošiem objektiem (piemēram, Avansa norēķnu personām, Darbiniekiem, Debitoriem, Kreditoriem, u.c. izlases veidā)
  • Modulis - Realizācija - Atskaite - Neapmaksāto rēķinu pārskats
  • Modulis - Piegādātāji - Atskaites - Neapmaksāto rēķinu pārskats
  • Modulis - Avansa norēķini - Atskaites - Avansa norēķinu pārskats
  • Modulis - Pamatlīdzekļi - Atskaites - Nolietojuma atskaite
  • Modulis - Noliktava - Atskaites - Noliktavas atlikums

 

  • No labels